Nagłówek strony   Stopka strony
Strona główna
.Sale weselna i konferencyjna w Domu Ludowym w Radlnej do wynajęcia.

Sale weselna i konferencyjna w Domu Ludowym w Radlnej do wynajęcia

Dom Ludowy w Radlnej, to wyjątkowe miejsce położone w bliskiej odległości od Tarnowa, a jednocześnie w cichym i spokojnym miejscu. W otoczeniu znajduje się ogród, wygodny parking a także plac zabaw dla dzieci. Dom Ludowy urządzony...

Czytaj więcej...

.Hala sportowa w Koszycach Wielkich do wynajęcia .

Hala sportowa w Koszycach Wielkich do wynajęcia

Centrum Animacji Kulturalnej Gminy Tarnów zaprasza wszystkich chętnych do korzystania z hali sportowej w Koszycach Wielkich. W chwili obecnej są jeszcze wolne terminy....

Czytaj więcej...

. Hala sportowa i sala konferencyjna w Centrum Kultury i Sportu w Koszycach Małych do wynajęcia .

Hala sportowa i sala konferencyjna w Centrum Kultury i Sportu w Koszycach Małych do wynajęcia

Centrum Animacji Kulturalnej Gminy Tarnów informuje, że są jeszcze wolne terminy na wynajem hali sportowej wraz z nowoczesnym zapleczem sanitarno - szatniowym w Centrum Kultury i Sportu w Koszycach Małych. Zapraszamy również do wynajmu sali konferencyjnej...

Czytaj więcej...

.Uzyskaj dofinansowanie na wymianę starego pieca - złóż deklarację.

Uzyskaj dofinansowanie na wymianę starego pieca - złóż deklarację

Gmina Tarnów ubiega się o dofinansowanie dla projektu pn. „Redukcja emisji CO2 w Gminie Tarnów poprzez wymianę źródeł  ciepła w gospodarstwach domowych” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Pozyskane fundusze mają przyczynić...

Czytaj więcej...

Eliminacje do Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Niezłomnej i Niepodległej

Drukuj PDF

Gmina Tarnów, Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Tarnów oraz Stowarzyszenie PASSIONART zapraszają wokalistów, chóry i zespoły do udziału w eliminacjach do Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Niezłomnej i Niepodległej im. Henryka Rasiewicza „KIMA”. Wydarzenie odbędzie się 26 października w Centrum Kultury i Sportu w Koszycach Małych.

Więcej…

Są rządowe pieniądze na tablice interaktywne

Drukuj PDF

Szkoły podstawowe z terenu gminy Tarnów – w Woli Rzędzińskiej Nr 1 i Zgłobicach zakupiły tablice interaktywne, dzięki pozyskaniu przez gminę funduszy rządowych w wysokości blisko 30 tysięcy złotych w ramach programu „Aktywna tablica”.
- Pozyskane przez gminę fundusze pochodzą z „Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2017-2019 „Aktywna tablica”. Program finansowany jest w 80% ze środków budżetu państwa  i w 20% z wkładu własnego organów prowadzących szkołę – tłumaczy Adam Ryba, dyrektor Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Tarnów.

Więcej…

Jubileuszowe spotkania

Drukuj PDF

5-cio lecie Klubu Seniora w Koszycach Małych

Klub Seniora z Koszyc Małych obchodził jubileusz pięciolecia działalności. Były życzenia, tort i mnóstwo wzruszeń. Okolicznościowe spotkanie odbyło się w środę, 18 października w Centrum Kultury i Sportu w Koszycach Małych. – Aż trudno uwierzyć, że to już pięć lat wspólnego spotykania się, rozwijania swoich pasji, wyjazdów. Jesteśmy teraz grupą przyjaciół, przeżywamy wspólnie radości i smutki. W dniu jubileuszu mogę stwierdzić, że nasza działalność jest potrzebna i przynosi wiele radości  – mówiła Elżbieta Ślęzak, prezes Klubu Seniora w Koszyc Małych otwierając spotkanie i witając przybyłych gości, w tym przedstawicieli samorządu gminnego, miejscowej straży, parafii i szkoły podstawowej. W trakcie wydarzenia członkowie Klubu Seniora bawili przybyłych gości skeczami i przyśpiewkami, zaś na wystawie była okazja obejrzeć dekoracje, które przez minione lata wykonali członkowie klubu.

Więcej…

XXXIII Sesja Rady Gminy Tarnów

Drukuj PDF

We wtorek, 17 października w sali narad Urzędu Gminy Tarnów obyła się XXXIII sesja Rady Gminy Tarnów. Radni przyjęli szereg uchwał, w tym m.in. o programie współpracy Gminy Tarnów z organizacjami  pozarządowymi czy systemie oświaty. Radni jednogłośnie przegłosowali również uchwałę o osiedleniu w gminie Tarnów w celu repatriacji rodziny polskiego pochodzenia.

Rada jednogłośnie zadecydowała, iż już wkrótce, w ramach repatriacji, w Koszycach Małych zamieszka polska rodzina z terenu byłego Związku Radzieckiego. – Po wytypowaniu konkretnej rodziny, repatrianci zamieszkają w Koszycach Małych, w mieszkaniu przy szkole, na którego wyposażenie otrzymamy dotację rządową. Oprócz zapewnienia mieszkania, pomożemy też w znalezieniu zatrudnienie – mówi wójt gminy Tarnów Grzegorz Kozioł.

Więcej…

Nowa zieleń w Koszycach Małych

Drukuj PDF

Gmina Tarnów wykonała kolejne nasadzenia zielenią. W ostatnich dniach nowe krzewy pojawiły się wzdłuż drogi powiatowej w Koszycach Małych, na odcinku pomiędzy ośrodkiem zdrowia a kościołem. Nasadzenia wykonali pracownicy Gminy Tarnów oraz gminnego Centrum Kultury i Bibliotek. Zakup krzewów został sfinansowany dzięki dotacji pozyskanej ze Starostwa Powiatowego.

Więcej…

Firmy z terenu Gminy Tarnów z Nagrodą Gospodarczą Starosty Tarnowskiego

Drukuj PDF

SILO-TRANS Pawła Szarkowicza z Koszyc Małych i Firma ROLESKI ze Zbylitowskiej Góry zostały uhonorowane w tegorocznej edycji Nagrody Gospodarczej Starosty Tarnowskiego.

Więcej…

Gminne obchody Dnia Edukacji Narodowej

Drukuj PDF

Było wiele życzeń, podziękowań, gratulacji i rozmów o szkolnictwie. W miniony piątek, 13 października w murach Niepublicznego Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Jodłówce – Wałkach odbyły się gminne obchody Dnia Edukacji Narodowej.  Wydarzenie zgromadziło dyrektorów szkół, nauczycieli i pracowników oświaty oraz zaproszonych gości, wśród których znaleźli się Wojewoda Małopolski Józef Gawron, dyrektor tarnowskiej delegatury Kuratorium Oświaty Artur Puciłowski oraz radni gminy Tarnów.

Więcej…

Ulica Norwida w Koszycach Wielkich już gotowa

Drukuj PDF

Zakończyła się przebudowa wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej ulicy Norwida w Koszycach Wielkich. Prace objęły kompleksowy remont drogi w tym: podbudowę, nową nawierzchnię asfaltową oraz budowę bezpiecznego chodnika z kostki brukowej. Droga zyskała również odwodnienie. Prace zostały już zakończone, a droga oddana do użytku mieszkańcom.

Ulicę Norwida w Koszycach Wielkich udało się wyremontować dzięki funduszom pozyskanym z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, z podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Całkowity koszt inwestycji wyniósł ponad 285 tysięcy złotych.

Więcej…

Zabytkowa kapliczka w Porębie Radlnej wyremontowana

Drukuj PDF

Dzięki pozyskaniu przez Gminę Tarnów dofinansowania z Województwa Małopolskiego w ramach konkursu „Kapliczki Małopolski 2017”, kapliczka domkowa W Porębie Radlnej została wyremontowana.

Kapliczka domkowa z Figurą Matki Bożej w Porębie Radlnej znajduje się na wzniesieniu przy bocznej drodze i jest wpisana do Gminnego Rejestru Zabytków. Ma ona typową dla obiektów budowanych w XIX i XX wieku w Małopolsce formę architektoniczną. Kapliczka dzięki pracom remontowym zyskała nową elewację, wymieniony został dach, zamontowana nowa stolarka drzwiowa i okienna.

Więcej…

Droga „Wzdłuż Dunajca” łącząca Zgłobice i Zbylitowską Górę z dofinansowaniem

Drukuj PDF

Ruszyła budowa II etapu przebudowy drogi tzw. „Wzdłuż Dunajca” w Zgłobicach, łączącej miejscowość ze Zbylitowską Górą. Prace na długości ponad 0,5 kilometra obejmą wyprofilowanie podłoża, wykonanie podbudowy oraz położenie nowej, asfaltowej nawierzchni. Na realizację inwestycji, gmina Tarnów pozyskała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego, ze środków na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Przypomnijmy, iż wcześniej na przedłużenie tej drogi w miejscowości  Zbylitowska Góra, gmina pozyskała już środki z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, w ramach podziału środków na usuwanie klęsk żywiołowych. Inwestycja jest już realizowana.

Więcej…

Zaproszenie

Drukuj PDF

Copyright © Demo Anton Free Joomla! 1.5 Template 2012

Template by Templates for Joomla.