Nagłówek strony   Stopka strony
Strona główna
.Sale weselna i konferencyjna w Domu Ludowym w Radlnej do wynajęcia.

Sale weselna i konferencyjna w Domu Ludowym w Radlnej do wynajęcia

Dom Ludowy w Radlnej, to wyjątkowe miejsce położone w bliskiej odległości od Tarnowa, a jednocześnie w cichym i spokojnym miejscu. W otoczeniu znajduje się ogród, wygodny parking a także plac zabaw dla dzieci. Dom Ludowy urządzony...

Czytaj więcej...

.Hala sportowa w Koszycach Wielkich do wynajęcia .

Hala sportowa w Koszycach Wielkich do wynajęcia

Centrum Animacji Kulturalnej Gminy Tarnów zaprasza wszystkich chętnych do korzystania z hali sportowej w Koszycach Wielkich. W chwili obecnej są jeszcze wolne terminy....

Czytaj więcej...

. Hala sportowa i sala konferencyjna w Centrum Kultury i Sportu w Koszycach Małych do wynajęcia .

Hala sportowa i sala konferencyjna w Centrum Kultury i Sportu w Koszycach Małych do wynajęcia

Centrum Animacji Kulturalnej Gminy Tarnów informuje, że są jeszcze wolne terminy na wynajem hali sportowej wraz z nowoczesnym zapleczem sanitarno - szatniowym w Centrum Kultury i Sportu w Koszycach Małych. Zapraszamy również do wynajmu sali konferencyjnej...

Czytaj więcej...

.Oferta wynajmu.

Oferta wynajmu

Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Tarnów oferuje do wynajęcia lokal użytkowy położony na parterze Domu Ludowego w Zbylitowskiej Górze, ul. Sportowa 2. Całkowita powierzchnia lokalu przeznaczonego pod wynajem wynosi 103,8 m2. W skład lokalu wchodzą: sala...

Czytaj więcej...

Spotkania opłatkowe w Tarnowcu, Zbylitowskiej Górze i Zgłobicach

Drukuj PDF

Jak co roku w styczniu seniorzy z gminy Tarnów uczestniczą w spotkaniach opłatkowych organizowanych we wszystkich sołectwach. W sobotę, 5 stycznia, odbyły się one w Tarnowcu, Zbylitowskiej Górze oraz w Zgłobicach.

Zanim jednak seniorzy zasiedli przy stołach, by w ciepłej, świątecznej atmosferze podzielić się opłatkiem, porozmawiać o sąsiedzkich sprawach, czy wspólnie zanucić kolędy, brali oni udział we mszy św., celebrowanej kolejno w poszczególnych parafiach. Nie zabrakło również części artystycznej, gdyż uczniowie tamtejszych szkół przygotowali dla zgromadzonych jasełka, w Tarnowcu Klub Seniora zaprezentował występ kolędowy, a w Zgłobicach na koniec odbył się jeszcze koncert w wykonaniu scholi parafialnej pod batutą organisty Tomasza Smosny. W tej ostatniej miejscowości w organizację opłatków noworocznych włączyli się również absolwenci szkoły.

Więcej…

Maria Srebro kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przeszła na zasłużoną emeryturę

Drukuj PDF

Pani Maria Srebro, od blisko 30 lat kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zakończyła swoją pracę zawodową i przeszła na w pełni zasłużoną emeryturę. Podziękowania Pani Marii za długoletnią, sumienną pracę złożyli wraz z kwiatami Wójt Gminy Tarnów Grzegorz Kozioł, przedstawiciele samorządu oraz kierownictwo urzędu gminy.

- W imieniu samorządu gminy Tarnów jak i mieszkańców dziękuję Pani Marii za długoletnie kierowanie tak ważną jednostką, jaką jest gminny ośrodek pomocy społecznej. Praca nie była łatwa, bowiem w jednostce podejmowane były i są trudne, ludzkie sprawy. Mam nadzieję, że wdzięczność wszystkich tych,  którym pomogła Pani służąc swoją wiedzą i doświadczeniem będzie Pani nadal towarzyszyć – mówił wójt Grzegorz Kozioł.

Więcej…

Zaproszenie

Drukuj PDF

Życzenia

Drukuj PDF

Zmiany w sieci linii komunikacji miejskiej

Drukuj PDF

Wójt Gminy Tarnów informuje, że Zarząd Dróg i Komunikacji Miejskiej w Tarnowie (organizator publicznego transportu zbiorowego na terenie miasta i gminy Tarnów) zlecił zespołowi pracowników Politechniki Krakowskiej opracowanie projektu zmian sieci linii tarnowskiej komunikacji miejskiej pn. „Optymalizacja sieci linii komunikacji miejskiej”.

Więcej…

W gminie Tarnów z roku na rok przybywa mieszkańców!

Drukuj PDF

Dla gminy Tarnów ostatnie lata to dobry czas, to okres, w którym gminne miejscowości  rozwijały się zarówno gospodarczo, jak i liczebnie. Z roku na rok przybywa w nich mieszkańców, a gmina Tarnów staje się coraz większą społecznością, która na koniec 2018 roku liczy aż 25 495 zameldowanych osób, czyli jest jedną z największych gmin wiejskich w Małopolsce, a nawet w kraju.

Więcej…

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Drukuj PDF


Wójt Gminy Tarnów informuje, że zostały rozpatrzone uwagi złożone do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego sporządzonych dla miejscowości Koszyce Wielkie, Koszyce Małe, Zgłobice i Zbylitowska Góra.
Informacje dotyczące sposobu rozpatrzenia uwag można uzyskać pod numerami 14-688-01-38 oraz 14-688-01-17 w godzinach pracy urzędu lub osobiście w pok. nr 105 w siedzibie Urzędu Gminy na ul. Krakowskiej 19 w Tarnowie.


Opłaty za odbiór śmieci do końca czerwca bez zmian

Drukuj PDF

Stawki opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w naszej gminie do czerwca 2019 roku nie ulegną zmianie. W związku z powyższym, informacje o wysokości obowiązujących stawek opłat nie będą z nowym rokiem wysyłane indywidualnie do mieszkańców.  Dodajmy, że przetarg na odbiór śmieci od dnia 1 lipca 2019 roku z naszych posesji został już ogłoszony.

Niezwykły krzyż w Błoniu

Drukuj PDF

Małopolska jest znana ze starych przydrożnych krzyży i kapliczek. Większość z nich zostało skatalogowanych i opisanych oraz znalazło swoje miejsce w opracowaniach naukowych. Przydrożne krzyże i kapliczni są oczywiście bardzo charakterystyczne także dla krajobrazu naszej gminy. Stare i piękne, a z wieloma z nich wiążą się przekazywane z pokolenia na pokolenie ciekawe historie.

Jednym z bardziej niezwykłych przydrożnych krzyży jest drewniany krzyż w Błoniu. Stoi na działce państwa Podstawów, na skraju lasu „Dębrza”, przy drodze, która onegdaj prowadziła do kościoła. Jego historia jest tym ciekawsza, że bezpośrednio związana z wydarzeniami pierwszowojennej zawieruchy, które doprowadziły do odzyskania przez Polskę niepodległości. Wkrótce będziemy obchodzić kolejna rocznicę bitwy pod Łowczówkiem, bohaterskich zmagań polskich legionistów z rosyjskim pułkiem syberyjskich strzelców. Gdy zmagania legionistów z Rosjanami sięgnęły zenitu, na czas Wigilii przerwano walki. I wówczas z polskich i rosyjskich okopów popłynęły kolędy, po obu stronach śpiewane po polsku. W tej największej stoczonej na naszej ziemi legionowej bitwie, po obu stronach frontu walczyli przeciwko sobie Polacy. Z jednej strony legioniści a z drugiej potomkowie polskich zesłańców syberyjskich. Ten tragizm pierwszej wojny, polegający także na tym, że Polacy zostali wcieleni do armii obu walczących stron, doskonale obrazują także dzieje wspomnianego krzyża, opowiedziane przez pana Bogdana Tadla, który tę historię dobrze znaną starszym mieszkańcom Błonia, usłyszał od swojej babci pani Zofii Michałek.

Więcej…

Wystawa Ojcowie Niepodległości w Koszycach Wielkich

Drukuj PDF

Od 17 grudnia przed Halą Widowiskowo – Sportową w Koszycach Wielkich można oglądać wystawę plenerową zatytułowaną "Ojcowie Niepodległości". Wystawa została przygotowana w roku stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Realizowana wspólnie z wrocławskim oddziałem IPN wpisuje się ogólnopolską akcjęMoja Niepodległa”. Wystawa prezentowana od kwietnia bieżącego roku, była udostępniona zwiedzającym między innymi na dziedzińcu Ministerstwa Edukacji Narodowej i w Akademii Wojsk Lądowych.

Część wstępna wystawy prezentuje proces kształtowania się polskich granic, oś czasu ukazującą najważniejsze wydarzenia procesu odbudowy państwowości, a także przedruki pierwszych stron Monitora Polskiego z pierwszych dni niepodległości. W głównej części wystawy zaprezentowane zostały postaci Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Ignacego Jana Paderewskiego, Wincentego Witosa, Wojciecha Korfantego oraz Ignacego Daszyńskiego. Oprócz wielkoformatowych zdjęć w skali rzeczywistej prezentujących sylwetki wybitnych mężów stanu opatrzonych ich biogramami w języku polskim i angielskim, plansze zawierają również interesujący wybór fotografii archiwalnych.

Więcej…

Podatki bez zmian

Drukuj PDF

Stawki podatków lokalnych na terenie gminy Tarnów pozostaną bez zmian w 2019 roku! Celem utrzymywania najniższych w regionie podatków nie tylko dla osób prywatnych, ale również prowadzących działalność gospodarczą jest tworzenie wizerunku gminy przyjaznej dla mieszkańców i  wszelkich inicjatyw prorozwojowych.

- Nasza gmina nie nastawia się na ciężki przemysł, ale na budownictwo jednorodzinne i drobną przedsiębiorczość oraz różnego rodzaju usługi. Dlatego budujemy wizerunek gminy przyjaznej dla mieszkańców, ale także przedsiębiorców. Zachęcamy do osiedlania się tutaj, a także tworzymy zachętę dla wszelkich inicjatyw prorozwojowych. Do inwestowania u nas, tworzenia miejsc pracy – podkreśla wójt gminy Tarnów Grzegorz Kozioł.

Utrzymywanie tak atrakcyjnej strategii podatkowej - zarówno dla mieszkańców, jak również przedsiębiorców – jest możliwe dzięki rozsądnej i zrównoważonej polityce finansowej. Pozyskiwanie dużych środków zewnętrznych sprawia, że odbywa się to bez uszczerbku dla budżetu gminy.

Copyright © Demo Anton Free Joomla! 1.5 Template 2012

Template by Templates for Joomla.