Nagłówek strony   Stopka strony
Strona główna
.Sale weselna i konferencyjna w Domu Ludowym w Radlnej do wynajęcia.

Sale weselna i konferencyjna w Domu Ludowym w Radlnej do wynajęcia

Dom Ludowy w Radlnej, to wyjątkowe miejsce położone w bliskiej odległości od Tarnowa, a jednocześnie w cichym i spokojnym miejscu. W otoczeniu znajduje się ogród, wygodny parking a także plac zabaw dla dzieci. Dom Ludowy urządzony...

Czytaj więcej...

.Hala sportowa w Koszycach Wielkich do wynajęcia .

Hala sportowa w Koszycach Wielkich do wynajęcia

Centrum Animacji Kulturalnej Gminy Tarnów zaprasza wszystkich chętnych do korzystania z hali sportowej w Koszycach Wielkich. W chwili obecnej są jeszcze wolne terminy....

Czytaj więcej...

. Hala sportowa i sala konferencyjna w Centrum Kultury i Sportu w Koszycach Małych do wynajęcia .

Hala sportowa i sala konferencyjna w Centrum Kultury i Sportu w Koszycach Małych do wynajęcia

Centrum Animacji Kulturalnej Gminy Tarnów informuje, że są jeszcze wolne terminy na wynajem hali sportowej wraz z nowoczesnym zapleczem sanitarno - szatniowym w Centrum Kultury i Sportu w Koszycach Małych. Zapraszamy również do wynajmu sali konferencyjnej...

Czytaj więcej...

.Oferta wynajmu.

Oferta wynajmu

Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Tarnów oferuje do wynajęcia lokal użytkowy położony na parterze Domu Ludowego w Zbylitowskiej Górze, ul. Sportowa 2. Całkowita powierzchnia lokalu przeznaczonego pod wynajem wynosi 103,8 m2. W skład lokalu wchodzą: sala...

Czytaj więcej...

90-lecie strażaków-ochotników w Porębie Radlnej

Drukuj PDF

W niedzielę, 16 czerwca, strażacy-ochotnicy z Poręby Radlnej, świętowali dziewięćdziesiątą rocznicę powstania jednostki. Uroczystości rozpoczęła msza św. w miejscowym kościele parafialnym, podczas której homilię wygłosił były duszpasterz z Poręby Radlnej, ks. Czesław Bachula. Po nabożeństwie, w uroczystym przemarszu udano się pod miejscową remizę OSP, gdzie miały miejsce okolicznościowe przemówienia, poświęcenie rzeźby św. Floriana oraz wręczenie odznaczeń.

Więcej…

Działka z remizą w Zgłobicach już gminna

Drukuj PDF

Działka z remizą w Zgłobicach już gminna

Nadzwyczajna sesja Rady Gminy, która odbyła się w piątek, 7 czerwca została zwołana z dwóch bardzo ważnych powodów. Pierwszym z nich było przyjęcie darowizny od powiatu tarnowskiego – działkę pod remizą OSP w Zgłobicach, drugim, niemniej ważnym – obniżenie stawek za wywóz śmieci. O ile ta ostatnia, trudniejsza z uchwał, nie budziła emocji i została podjęta jednogłośnie, o czym piszemy szerzej w innym miejscu, o tyle przyjęcie działki wzbudziło spore emocje.

Więcej…

I Festyn Rodzinny w Błoniu

Drukuj PDF

W sobotę, 15 czerwca, na terenie przy Szkole Podstawowej w Błoniu, odbył się I Festyn Rodzinny. Organizatorzy przygotowali dla wszystkich uczestników wiele ciekawych atrakcji.

W dobry nastrój wprowadziły wszystkich występy dzieci z miejscowej szkoły. Z solowymi występami wokalnymi zaprezentowały się Wiktoria Ludwa, Martyna Abram oraz Eliza Gąsiorowska, która zadedykowała swój występ solenizantom obchodzącym tego dnia swoje imieniny. Przedstawienie czwartoklasistów „Jaś i Małgosia na wesoło” wywołało natomiast mnóstwo uśmiechów. Również dzieci przedszkolne nie zawiodły publiczności, prezentując m.in. adaptację baśni Andersena.

Więcej…

Gimnazjaliści odwiedzili Sejm

Drukuj PDF

W ubiegłą środę, 12 czerwca, radni Młodzieżowej Rady Gminy Tarnów oraz przedstawiciele uczniów wszystkich gimnazjów z terenu gminy Tarnów, udali się na edukacyjną wycieczkę do stolicy. Głównym punktem wyprawy było zwiedzanie Senatu oraz Sejmu, gdzie młodzież przywitał tarnowski parlamentarzysta Andrzej Sztorc, który oprowadzając chętnie odpowiadał na wszystkie nurtujące młodych ludzi pytania. W programie wycieczki znalazło się również Stare Miasto, Pałac Prezydencki czy Kolumna Zygmunta. Nad młodzieżą czuwali opiekun Młodzieżowej Rady Gminy Marian Sojat oraz kierownik wycieczki, dyrektor Józef Lazarowicz. Wycieczka młodzieży do Warszawy odbyła się dzięki wsparciu finansowemu samorządu gminnego.

Więcej…

Rozstrzygnięto konkurs „Życie bez alkoholu”

Drukuj PDF

Wykonanie dowolną techniką malarską pracy plastycznej „Życie bez alkoholu”, było głównym zadaniem w konkursie, zorganizowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, dla uczniów szkół z terenu gminy Tarnów. W dniu 17 czerwca, w trakcie uroczystego podsumowania konkursu, wykonawcy najlepszych prac odebrali z rąk przewodniczącej Rady Gminy Wiesławy Mitery oraz wójta Grzegorza Kozioła dyplomy i upominki.

Więcej…

Kolejne dotacje unijne dla gminy Tarnów!

Drukuj PDF

W trakcie przeprowadzonego w dniach 15 kwietnia do 9 maja, za pośrednictwem Stowarzyszenia „Zielony Pierścień Tarnowa”, kolejnego naboru wniosków o dofinansowanie unijne w ramach tzw „małych projektów”, podmiotom z terenu gminy Tarnów udało się pozyskać wsparcie dla dziewięciu projektów, na łączną kwotę blisko 130 tysięcy złotych. Dzięki pozyskanemu wsparciu, gminne Centrum Animacji Kulturalnej zorganizuje już w te wakacje w gminnych sołectwach „Letnie Kino Samochodowe” w plenerze, „Plener malarsko - rzeźbiarski” w Łękawce, czy „Wystawienniczo – edukacyjny Festiwal Miodu”, który odbędzie się we wrześniu w Woli Rzędzińskiej. Gminna Biblioteka Publiczna zorganizuje natomiast obchody Narodowego Święta Niepodległości w Koszycach Wielkich. Samorząd gminny, dzięki pozyskanym środkom zrealizuje również projekty promujące naszą gminę: „Znani – nieznani - o gminie Tarnów w eterze” oraz „Odkryj swoje - prasowe publikacje o miejscowych tradycjach, obrzędach i zwyczajach”. Warto dodać, iż w obecnym naborze konkurencja była wyjątkowo silna. Z terenu pięciu gmin, wchodzących w skład Stowarzyszenia Zielony Pierścień Tarnowa, złożono aż 59 wniosków na łączną kwotę 1 milion 570 tysięcy złotych. Kwota dostępnych środków wynosiła natomiast 545 tysięcy złotych.

Więcej…

Akcja oddawania krwi w Starostwie Powiatowym w Tarnowie

Drukuj PDF

Koło PCK przy Starostwie Powiatowym w Tarnowie zaprasza do oddania krwi osoby zdrowe w wieku od 18 do 65 lat.

Akcja honorowego krwiodawstwa odbędzie się w wtorek, 2 lipca w godz. od 8:00 do 13:00 w Sali Konferencyjnej (parter) Starostwa Powiatowego w Tarnowie ul. Narutowicza 38.

To już XI akcja organizowana w Starostwie Powiatowym, której organizatorem i patronem jest wicestarosta tarnowski Mirosław Banach.

Więcej…

Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w zlewni rzeki Biała Tarnowska

Drukuj PDF

Powiat Tarnowski w porozumieniu z gminami (w tym także z  Gminą Tarnów) rozpoczął realizację programu pn. "Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w zlewni rzeki Biała Tarnowska". Celem głównym projektu jest stworzenie systemu poprawiającego bezpieczeństwo społeczeństwa, gospodarki i środowiska przed skutkami powodzi.

Cel ten zostanie osiągnięty przez minimalizację skutków powodzi oraz strat materialnych, usprawnienie funkcjonowania systemów zarządzania kryzysowego na wszystkich szczeblach, zwiększenie bezpieczeństwa społeczeństwa, umożliwienie świadomego podejmowania decyzji inwestycyjnych odnośnie ich lokalizacji na obszarach narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz ograniczenie ofiar w ludności. Gminy biorące udział w projekcie znajdują się na terenie powiatu tarnowskiego, gorlickiego i nowosądeckiego. Liderem projektu jest Powiat Tarnowski, zaś Partnerami tego projektu są: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie i Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gorlicach.

Więcej…

Plener malarsko - rzeźbiarski w Łękawce za nami

Drukuj PDF

Okazałe rzeźby i tematyczne obrazy to efekty zakończonego właśnie w Łękawce pleneru malarsko - rzeźbiarskiego "Gmina Tarnów pędzlem i dłutem widziana". Przez dziesięć dni, sześciu artystów rzeźbiarzy: Wojciech Ruszel, Stanisław Panfil, Marek Góral, Roman Kiełb, Zdzisław Gotfryd i Edmund Szpanowski oraz dwóch malarzy: Karolina Zaniewska i Mariusz Komorowski, zaproszonych z terenu całego kraju, tworzyło na otwartym terenie obok miejscowej szkoły swoje dzieła. Już wkrótce przyozdobią one miejsca publiczne w gminie Tarnów takie jak Domy Ludowe, obiekty sportowe czy centra wsi. Artyści tworzyli według własnych projektów, tematyką nawiązując do miejsc przeznaczenia prac. Plener był otwarty dla odwiedzających. - Ideą pleneru było umożliwienie podglądania artystów przy pracy twórczej od początku powstawania dzieł aż do ich zakończenia, porozmawiania z nimi o sztuce, poznawania technik rzeźbiarskich i malarskich, a nawet spróbowania własnych sił z pędzlem i dłutem – mówi kierownik gminnego Centrum Animacji Kulturalnej Anna Pieczarka - Najchętniej z tej możliwości korzystały dzieci, również w trakcie wycieczek szkolnych, dla których była to szansa na samodzielną pracę z drewnem zarówno dłutem jak i nawet piłą motorową, oczywiście pod czujnym okiem rzeźbiarzy – dodaje.

Więcej…

Będziemy mniej płacić za śmieci

Drukuj PDF

Będziemy mniej płacić za śmieciTo bardzo dobra wiadomość dla mieszkańców gminy Tarnów – po wyłonieniu w przetargu firmy, która w gminie Tarnów będzie odbierać odpady komunalne, kwota, jaką będą płacić mieszkańcy, będzie niższa od planowanej – taką decyzję podjęli radni na sesji, która odbyła się w piątek, 7 czerwca.

Przypomnijmy, według uchwały, którą radni podjęli 31 grudnia, w przypadku gospodarstw jednoosobowych stawka ta wynosiła 16 złotych dla odpadów zbieranych w sposób selektywny, i 32 złote dla odpadów zmieszanych. Wraz ze wzrostem ilości osób w gospodarstwie stawki te rosły aż do poziomu – odpowiednio – 45 i 90 złotych w przypadku gospodarstw ośmioosobowych lub większych. Po rozstrzygnięciu przetargu pojawiła się możliwość obniżenia stawek. – Ponieważ dążymy do tego, aby mieszkańcy ponosili jedynie faktyczny koszt gospodarki odpadami, a nie płacili dodatkowy podatek, dlatego zaproponowaliśmy radnym zmianę uchwały, a co za tym idzie – obniżenie opłat, jakie będą musieli ponosić mieszkańcy – podkreśla zastępca wójta Sławomir Wojtasik.

Więcej…

Deklaracje na odbiór odpadów

Drukuj PDF

Wójt Gminy Tarnów uprzejmie informuje, że po rozstrzygnięciu przetargu na odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Tarnów, w wyniku podjęcia Uchwały Rady Gminy Tarnów nr XXIX/337/2013 z dnia 07-06-2013 r. zostały obniżone stawki opłat dla mieszkańców za odbiór odpadów. W związku z tym w dniach 11-14 czerwca 2013 r. we wszystkich miejscowościach gminy, przedstawiciele Urzędu Gminy Tarnów oraz wolontariusze będą doręczać do domów nowe druki deklaracji, które prosimy wypełnić i podpisać oraz złożyć w Urzędzie Gminy Tarnów sala 207 II piętro w terminie do 28-06-2013 r.

Więcej…

Copyright © Demo Anton Free Joomla! 1.5 Template 2012

Template by Templates for Joomla.