Nagłówek strony   Stopka strony
Strona główna

Zarządzenia Wójta Gminy Tarnów - 2012 r.

 

 • Zarządzenie nr VI/223/2012 z dnia 31-12-2012 - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań  zleconych gminie na 2012 r.
 • Zarządzenie nr VI/222/2012 z dnia 31-12-2012 - ustalenie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na 2013 r.
 • Zarządzenie nr VI/220/2012 z dnia 31-12-2012 - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2012 r.
 • Zarządzenie nr VI/219/2012 z dnia 31-12-2012 - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2012 r.
 • Zarządzenie nr VI/218/2012 z dnia 31-12-2012 - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2012 r.
 • Zarządzenie nr VI/214/2012 z dnia 19-12-2012 - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań  zleconych gminie na 2012 r.
 • Zarządzenie nr VI/213/2012 z dnia 19-12-2012 - powołanie Komisji Konkursowych i ustalenia regulaminu ich pracy w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych Gminy Tarnów w roku 2013.
 • Zarządzenie nr VI/212/2012 z dnia 18-12-2012 - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2012 r.
 • Zarządzenie nr VI/211/2012 z dnia 18-12-2012 - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2012 r.
 • Zarządzenie nr VI/209/2012 z dnia 17-12-2012 - umorzenia zaległości
 • Zarządzenie nr VI/207/2012 z dnia 12-12-2012 - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2012 r.
 • Zarządzenie nr VI/206/2012 z dnia 12-12-2012 - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2012 r.
 • Zarządzenie nr VI/202/2012 z dnia 5-12-2012 - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2012 r.
 • Zarządzenie nr VI/201/2012 z dnia 5-12-2012 - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2012 r.
 • Zarządzenie nr VI/200/2012 z dnia 4-12-2012 - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2012 r.
 • Zarządzenie nr VI/196/2012 z dnia 28-11-2012 - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2012 r.
 • Zarządzenie nr VI/195/2012 z dnia 28-11-2012 - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2012 r.
 • Zarządzenie nr VI/194/2012 z dnia 27-11-2012 - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2012 r.
 • Zarządzenie nr VI/193/2012 z dnia 27-11-2012 - ogłoszenie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Tarnów w roku 2013 przy współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
 • Zarządzenie nr VI/192/2012 z dnia 22-11-2012 - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2012 r.
 • Zarządzenie nr VI/191/2012 z dnia 22-11-2012 - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2012 r.
 • Zarządzenie nr VI/190A/2012 z dnia 19-11-2012 - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2012 r.
 • Zarządzenie nr VI/190/2012 z dnia 19-11-2012 - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2012 r.
 • Zarządzenie nr VI/189/2012 z dnia 19-11-2012 - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2012 r.
 • Zarządzenie nr VI/188/2012 z dnia 16-11-2012 - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2012 r.
 • Zarządzenie nr VI/187/2012 z dnia 16-11-2012 - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2012 r.
 • Zarządzenie nr VI/182/2012 z dnia 5-11-2012 - wprowadzenie nowego planu ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy Tarnów
 • Zarządzenie nr VI/181/2012 z dnia 5-11-2012 - zamiana "Instrukcji obiegu kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Gminy Tarnów"
 • Zarządzenie nr VI/180/2012 z dnia 5-11-2012 - dopuszczenie do stosowania w Urzędzie Gminy Tarnów programów komputerowych
 • Zarządzenie nr VI/178/2012 z dnia 5-11-2012 - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2012 r.
 • Zarządzenie nr VI/177/2012 z dnia 5-11-2012 - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2012 r.
 • Zarządzenie nr VI/175/2012 z dnia 31-10-2012 - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2012 r.
 • Zarządzenie nr VI/174/2012 z dnia 31-10-2012 - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2012 r.
 • Zarządzenie nr VI/173/2012 z dnia 30-10-2012 - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2012 r.
 • Zarządzenie nr VI/172/2012 z dnia 25-10-2012 - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2012 r.
 • Zarządzenie nr VI/171/2012 z dnia 22-10-2012 - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2012 r.
 • Zarządzenie nr VI/170/2012 z dnia 22-10-2012 - zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2012 r.
 • Zarządzenie nr VI/168/2012 z dnia 17-10-2012 - powołanie Zespołu ds. kierowania procesem ewakuacji/przyjęcia ludności
 • Zarządzenie nr VI/167/2012 z dnia 17-10-2012 wyrażenie zgody na wynajem lokalu użytkowego
 • Zarządzenie nr VI/166/2012 z dnia 17-10-2012 wyrażenie zgody na wynajem lokalu użytkowego
 • Zarządzenie nr VI/165/2012 z dnia 17-10-2012 wyrażenie zgody na wynajem lokalu użytkowego
 • Zarządzenie nr VI/164/2012 z dnia 17-10-2012 wyrażenie zgody na wynajem lokalu użytkowego
 • Zarządzenie nr VI/163/2012 z dnia 17-10-2012 wyrażenie zgody na wynajem lokalu użytkowego
 • Zarządzenie nr VI/162/2012 z dnia 17-10-2012 wyrażenie zgody na wynajem lokalu użytkowego
 • Zarządzenie nr VI/161/2012 z dnia 17-10-2012 wyrażenie zgody na wynajem lokalu użytkowego
 • Zarządzenie nr VI/160/2012 z dnia 17-10-2012 wyrażenie zgody na wynajem lokalu użytkowego
 • Zarządzenie nr VI/159/2012 z dnia 17-10-2012 wyrażenie zgody na wynajem lokalu użytkowego
 • Zarządzenie nr VI/158/2012 z dnia 17-10-2012 wyrażenie zgody na wynajem lokalu użytkowego
 • Zarządzenie nr VI/157/2012 z dnia 17-10-2012 wyrażenie zgody na wynajem lokalu użytkowego
 • Zarządzenie nr VI/156/2012 z dnia 17-10-2012 wyrażenie zgody na wynajem lokalu użytkowego
 • Zarządzenie nr VI/155/2012 z dnia 17-10-2012 wyrażenie zgody na wynajem lokalu użytkowego
 • Zarządzenie nr VI/154/2012 z dnia 17-10-2012 wyrażenie zgody na wynajem lokalu użytkowego
 • Zarządzenie nr VI/153/2012 z dnia 17-10-2012 ustalenie cen za wynajem lokali użytkowych na terenie Gminy Tarnów
 • Zarządzenie nr VI/152/2012 z dnia 16-10-2012 - wyrażenie zgody na wejście w teren
 • Zarządzenie nr VI/151/2012 z dnia 16-10-2012 -  udział w Powiatowym Ćwiczeniu Obronnym
 • Zarządzenie nr VI/150/2012 z dnia 16-10-2012 zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2012 r.
 • Zarządzenie nr VI/149/2012 z dnia 16-10-2012 zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2012 r.
 • Zarządzenie nr VI/148/2012 z dnia 9-10-2012 zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na 2012 r.
 • Zarządzenie nr VI/147/2012 z dnia 8-10-2012 - powołanie zespołu
 • Zarządzenie nr VI/146/2012 z dnia 8-10-2012 zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2012 r.
 • Zarządzenie nr VI/145/2012 z dnia 8-10-2012 zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2012 r.
 • Zarządzenie nr VI/144/2012 z dnia 4-10-2012 - powołanie Komisji Przetargowej
 • Zarządzenie nr VI/143/2012 z dnia 4-10-2012 - instrukcja kasowa
 • Zarządzenie nr VI/142/2012 z dnia 4-10-2012 - ustalenie stawki bazowej czynszu
 • Zarządzenie nr VI/141/2012 z dnia 28-09-2012 - zmiany w planach finansowych jednostek  budżetowych Gminy Tarnów na 2012 r
 • Zarządzenie nr VI/140/2012 z dnia 28-09-2012 zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2012 r.
 • Zarządzenie nr VI/139/2012 z dnia 28-09-2012 zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2012 r.
 • Zarządzenie nr VI/138/2012 z dnia 26-09-2012 udzielenie pożyczki dla Stowarzyszenia Przyjaciół Gminy Tarnów
 • Zarządzenie nr VI/137/2012 z dnia 25-09-2012 zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2012 rok
 • Zarządzenie nr VI/136/2012 z dnia 19-09-2012 zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2012 rok
 • Zarządzenie nr VI/135/2012 z dnia 19-09-2012 - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2012 rok
 • Zarządzenie nr VI/134/2012 z dnia 17-09-2012 - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na 2012 rok
 • Zarządzenie nr VI/133/2012 z dnia 17-09-2012-  zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2012 rok
 • Zarządzenie nr VI/132/2012 z dnia 17-09-2012 - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2012 r
 • Zarządzenie nr VI/131/2012 z dnia 6-09-2012 - ustalenie dodatku funkcyjnego dla dyr. szkół
 • Zarządzenie nr VI/130/2012 z dnia 6-09-2012 - ustalenie dodatku motywacyjnego dla dyr. szkół
 • Zarządzenie nr VI/127/2012 z dnia 31-08-2012 zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2012 rok
 • Zarządzenie nr VI/126/2012 z dnia 31-08-2012 - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2012 r
 • Zarządzenie nr VI/125/2012 z dnia 28-08-2012 - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na 2012 r
 • Zarządzenie nr VI/123A/2012 z dnia 28-08-2012 - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2012 rok
 • Zarządzenie nr VI/123/2012 z dnia 28-08-2012 - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2012 rok
 • Zarządzenie nr VI/122/2012 z dnia 28-08-2012 zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2012 r
 • Zarządzenie nr VI/121/2012 z dnia 24-08-2012 Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tarnów za pierwsze półrocze 2012 r
 • Zarządzenie nr VI/120/2012 z dnia 24-08-2012 - wyrażenie zgody na wejście w teren
 • Zarządzenie nr VI/119/2012 z dnia 21-08-2012 - ustalenie ceny wywoławczej
 • Zarządzenie nr VI/118/2012 z dnia 31-08-2012 - odwołanie Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. bł. E. Bojanowskiego w Woli Rzędzińskiej
 • Zarządzenie nr VI/117/2012 z dnia 21-08-2012 - powołanie na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Woli Rzędzińskiej oraz udzielenie pełnomocnictwa
 • Zarządzenie nr VI/116/2012 z dnia 17-08-2012 zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2012 rok
 • Zarządzenie nr VI/115/2012 z dnia 17-08-2012 zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2012 rok
 • Zarządzenie nr VI/114/2012 z dnia 9-08-2012 ustalenia terminu do składania wniosków o udzielanie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników
 • Zarządzenie nr VI/110/2012 z dnia 9-08-2012 zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2012 rok
 • Zarządzenie nr VI/109/2012 z dnia 9-08-2012 zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2012 rok
 • Zarządzenie nr VI/108/2012 z dnia 31-07-2012 zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na 2012 rok
 • Zarządzenie nr VI/107/2012 z dnia 31-07-2012 zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych na 2012 rok
 • Zarządzenie nr VI/106/2012 z dnia 31-07-2012 zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2012 rok
 • Zarządzenie nr VI/105/2012 z dnia 31-07-2012 zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych na 2012 rok
 • Zarządzenie nr VI/104/2012 z dnia 23-07-2012 - powołanie Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w Szkole Podstawowej w Błoniu
 • Zarządzenie nr VI/103/2012 z dnia 23-07-2012 - powołanie Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w Szkole Podstawowej w Zawadzie
 • Zarządzenie nr VI/102/2012 z dnia 23-07-2012 - powołanie Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w Szkole Podstawowej w Zgłobicach
 • Zarządzenie nr VI/101/2012 z dnia 23-07-2012 - powołanie Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w ZSP w Tarnowcu
 • Zarządzenie nr VI/100/2012 z dnia 23-07-2012 - powołanie Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w Publicznym Przedszkolu w Zbylitowskiej Górze
 • Zarządzenie nr VI/99/2012 z dnia 23-07-2012 - powołanie Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w Przedszkolu Publicznym w Tarnowcu
 • Zarządzenie nr VI/98/2012 z dnia 23-07-2012 - powołanie Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w Przedszkolu Publicznym w Tarnowcu
 • Zarządzenie nr VI/97/2012 z dnia 23-07-2012 - powołanie Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w Przedszkolu Publicznym w Tarnowcu
 • Zarządzenie nr VI/96/2012 z dnia 23-07-2012 - powołanie Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w Szkole Podstawowej w Zgłobicach
 • Zarządzenie nr VI/95/2012 z dnia 23-07-2012 - powołanie Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w Szkole Podstawowej w Łękawce
 • Zarządzenie nr VI/94/2012 z dnia 23-07-2012 - powołanie Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Woli Rzędzińskiej
 • Zarządzenie nr VI/93/2012 z dnia 23-07-2012 - powołanie Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w Szkole Podstawowej w Zawadzie
 • Zarządzenie nr VI/92/2012 z dnia 23-07-2012 - powołanie Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w ZSP w Tarnowcu
 • Zarządzenie nr VI/91/2012 z dnia 23-07-2012 - powołanie Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w Szkole Podstawowej w Łękawce
 • Zarządzenie nr VI/90/2012 z dnia 23-07-2012 - powołanie Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w Szkole Podstawowej w Woli Rzędzińskiej
 • Zarządzenie nr VI/89/2012 z dnia 23-07-2012 - powołanie Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w Szkole Podstawowej w Zawadzie
 • Zarządzenie nr VI/88/2012 z dnia 23-07-2012 - powołanie Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w Szkole Podstawowej w Zgłobicach
 • Zarządzenie nr VI/87/2012 z dnia 23-07-2012 zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych na 2012 rok
 • Zarządzenie nr VI/86/2012 z dnia 23-07-2012 zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2012 rok
 • Zarządzenie nr VI/85/2012 z dnia 4-07-2012 dopuszczenie do stosowania w UG Tarnów prog. komp.
 • Zarządzenie nr VI/82/2012 z dnia 28-06-2012 zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych na 2012 rok
 • Zarządzenie nr VI/81/2012 z dnia 28-06-2012 zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2012 rok
 • Zarządzenie nr VI/79/2012 z dnia 19-06-2012 zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych na 2012 rok
 • Zarządzenie nr VI/78/2012 z dnia 18-06-2012 zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych na 2012 rok
 • Zarządzenie nr VI/77/2012 z dnia 18-06-2012 zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2012 rok
 • Zarządzenie nr VI/74/2012 z dnia 11-06-2012 zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych na 2012 rok
 • Zarządzenie nr VI/73/2012 z dnia 11-06-2012 zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2012 rok
 • Zarządzenie nr VI/71/2012 z dnia 31-05-2012 zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na 2012 rok
 • Zarządzenie nr VI/70/2012 z dnia 31-05-2012 zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych na 2012 rok
 • Zarządzenie nr VI/69/2012 z dnia 31-05-2012 zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2012 rok
 • Zarządzenie nr VI/67/2012 z dnia 25-05-2012 zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych na 2012 rok
 • Zarządzenie nr VI/65/2012 z dnia 9-05-2012 zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na 2012 rok
 • Zarządzenie nr VI/62/2012 z dnia 9-05-2012 zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2012 rok
 • Zarządzenie nr VI/61/2012 z dnia 9-05-2012 zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2012 rok
 • Zarządzenie nr VI/60A/2012 z dnia 7-05-2012 powołanie Kierownika ZOSiP-u
 • Zarządzenie nr VI/60/2012 z dnia 30-04-2012 zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na 2012 rok
 • Zarządzenie nr VI/58/2012 z dnia 30-04-2012 zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2012 rok
 • Zarządzenie nr VI/57/2012 z dnia 24-04-2012 zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na 2012 rok
 • Zarządzenie nr VI/56/2012 z dnia 24-04-2012 zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2012 rok
 • Zarządzenie nr VI/55/2012 z dnia 24-04-2012 zmiany uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2012 rok
 • Zarządzenie nr VI/53/2012 z dnia 16-04-2012 zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2012 rok
 • Zarządzenie nr VI/52/2012 z dnia 16-04-2012 zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2012 rok
 • Zarządzenie nr VI/51/2012 z dnia 12-04-2012 zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na 2012 rok
 • Zarządzenie nr VI/50/2012 z dnia 12-04-2012 wszczęcie procedury naboru na stanowisko Kierownika Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Tarnów
 • Zarządzenie nr VI/49/2012 z dnia 11-04-2012 odwołanie Kierownika Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Tarnów
 • Zarządzenie nr VI/48/2012 z dnia 10-04-2012 zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2012 rok
 • Zarządzenie nr VI/47/2012 z dnia 10-04-2012 zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów 2012 rok
 • Zarządzenie nr VI/46/2012 z dnia 2-04-2012 zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na 2012 rok
 • Zarządzenie nr VI/43/2012 z dnia 30-03-2012 Zakładowy Plan Kont oraz zasady rachunkowości w Urzędzie Gminy Tarnów
 • Zarządzenie nr VI/42/2012 z dnia 30-03-2012 zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2012 r.
 • Zarządzenie nr VI/41/2012 z dnia 30-03-2012 zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2012 r.
 • Zarządzenie nr VI/40/2012 z dnia 30-03-2012 zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2012 r.
 • Zarządzenie nr VI/39/2012 z dnia 29-03-2012 wyrażenie zgody
 • Zarządzenie nr VI/38/2012 z dnia 24-03-2012 określenie kryteriów przyznawania pracownikom korzystających ZFŚS w UGT oraz ich wysokości
 • Zarządzenie nr VI/37/2012 z dnia 23-03-2012 powołanie Komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyr. Zespołu Szkół Publicznych w Woli Rzędzińskiej
 • Zarządzenie nr VI/36/2012 z dnia 22-03-2012 ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora
 • Zarządzenie nr VI/35/2012 z dnia 21-03-2012 wyrażenie zgody
 • Zarządzenie nr VI/34/2012 z dnia 20-03-2012 sprzedaż samochodu marki Żuk A151C
 • Zarządzenie nr VI/33/2012 z dnia 16-03-2012 sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Tarnów za 2011 r.
 • Zarządzenie nr VI/32/2012 z dnia 8-03-2012 ogłoszenie pisemnego przetargu ofertowego na sprzedaż samochodu marki Żuk
 • Zarządzenie nr VI/31/2012 z dnia 8-03-2012 zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2012 r.
 • Zarządzenie nr VI/30/2012 z dnia 8-03-2012 zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2012 r.
 • Zarządzenie nr VI/29/2012 z dnia 060-03-2012 zmiany ZPK oraz instrukcji obiegu i kontroli dokumentów fin -księg dla UGT w zakresie operacji gospodarczych dot. realizacji zadań w ramach POKL projekt "Akademia Sukcesu"
 • Zarządzenie nr VI/28/2012 z dnia 24-02-2012 powołania Pełnomocnika Wójta Gminy Tarnów do Spraw Seniorów
 • Zarządzenie nr VI/27/2012 z dnia 6-03-2012 powołanie Komisji opiniującej kandydatów do prowadzenie Niepublicznego Zespołu Przedszkola i Szkoły podstawowej w Koszycach Małych
 • Zarządzenie nr VI/26/2012 z dnia 1-03-2012 instrukcja dot. gospodarki kasowej i ochrony wartości pieniężnych w Urzędzie Gminy Tarnów
 • Zarządzenie nr VI/25/2012 z dnia 1-03-2012 zabezpieczenie środków finansowych
 • Zarządzenie nr VI/24/2012 z dnia 1-03-2012 nadanie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Tarnów (zmiana regulaminu - Zarządzenie Wójta Gminy Tarnów nr VI/41/2013 z 29-03-2013)
 • Zarządzenie nr VI/23/2012 z dnia 24-02-2012 wyrażenia zgody na obniżenie opłaty za gaz z tytułu wynajmu pomieszczeń w budynku komunalnym w Koszycach Małych.
 • Zarządzenie nr VI/22/2012 z dnia 21-02-2012 zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na 2012 r.
 • Zarządzenie nr VI/21/2012 z dnia 21-02-2012 zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2012 r.
 • Zarządzenie nr VI/20/2012 z dnia 21-02-2012 zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów
 • Zarządzenie nr VI/19/2012 z dnia 21-02-2012 powołanie komisji przetargowej
 • Zarządzenie nr VI/18/2012 z dnia 14-02-2012 warunki przetargu pisemnego nieograniczonego na wynajem pomieszczeń o powierzchni użytkowej 103,75 m2 w lokalu użytkowym w Koszycach Małych zlokalizowanego na działce nr 685 w Koszycach Małych w celu świadczenia usług w zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej i lekarskiej opieki rehabilitacyjnej
 • Zarządzenie nr VI/17/2012 z dnia 1-02-2012 zestawienia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2012 r.
 • Zarządzenie nr VI/16/2012 z dnia 1-02-2012 ustalenie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w 2012 r.
 • Zarządzenie nr VI/15/2012 z dnia 1-02-2012 powołanie Komisji opiniującej kandydatów do prowadzenia Szkoły Podstawowej w Zawadzie
 • Zarządzenie nr VI/14/2012 z dnia 31-01-2012 przyznanie dotacji na realizację zadań publicznych w 2012 r.
 • Zarządzenie nr VI/13/2012 z dnia 27-01-2012 zmiany do projektu uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2012 r.
 • Zarządzenie nr VI/12/2012 z dnia 20-01-2012 zmiany do projektu uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2012 r.
 • Zarządzenie nr VI/11/2012 z dnia 20-01-2012 ustalenie wykazu nieruchomości z przeznaczeniem na wynajem
 • Zarządzenie nr VI/9/2012 z dnia 18-01-2012 zmiany do projektu uchwały budżetowej na 2012 r.
 • Zarządzenie nr VI/7/2012 z dnia 2-01-2012 wprowadzenie Regulaminu ZFŚS
 • Zarządzenie nr VI/5/2012 z dnia 2-01-2012 wyrażenie zgody na wynajem lokalu użytkowego w Woli Rzędzińskiej
 • Zarządzenie nr VI/4/2012 z dnia 2-01-2012 wyrażenie zgody na wynajem lokalu użytkowego w Woli Rzędzińskiej
 • Zarządzenie nr VI/3/2012 z dnia 2-01-2012 wyrażenie zgody na wynajem lokalu użytkowego w Woli Rzędzińskiej
 • Zarządzenie nr VI/2/2012 z dnia 2-01-2012 wyrażenie zgody na wynajem pomieszczeń w budynku komunalnym w Nowodworzu
 • Zarządzenie nr VI/1/2012 z dnia 2-01-2012 wyrażenie zgody na wynajem pomieszczeń w budynku komunalnym w Koszycach Małych

Drukuj

Copyright © Demo Anton Free Joomla! 1.5 Template 2012

Template by Templates for Joomla.