Nagłówek strony   Stopka strony
Strona główna Turysta Atrakcje Zabytki

Zarządzenia Wójta Gminy Tarnów - 2006 (V kadencja)

 

Zarządzenie nr V/32/06 z 29-12-2006 - wprowadzenie instrukcji dotyczącej przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu

Zarządzenie nr V/31/06 z 29-12-2006 - zasady rachunkowości i plany kont w zakresie ewidencji podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych w Urzędzie Gminy Tarnów

Zarządzenie nr V/30/06 z 29-12-2006 -   zmiany Instrukcji obiegu dokumentów księgowych w UGT

Zarządzenie nr V/29/06 z  29-12-2006  -   zmiana instrukcji dot. gospodarki kasowej i ochrony wartości pieniężnych w Urzędzie Gminy Tarnów

Zarządzenie nr V/28/06 z  29-12-2006   -  powołanie komisji kasacyjnej

Zarządzenie nr V/27/06 z  29-12-2006  -   zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków bud?etu Gminy Tarnów na 2006 rok

Zarządzenie nr V/26/06 z   29-12-2006  -   zmiany planu finansowego zada? z zakresu administracji rządowej i innych zada? zleconych gminie na 2006 rok

Zarządzenie nr V/25/06 z  29-12-2006  -   zmiany w uchwale budżetowej Budżetu Gminy Tarnów na 2006 rok i układzie wykonawczym Bud?etu Gminy Tarnów na 2006 rok

Zarządzenie nr V/24/06 z   29-12-2006  -   zmiany układu wykonawczego budżetu Gminy Tarnów na 2006 rok

Zarządzenie nr V/23/06 z  28-12-2006     ustalenie dodatku motywacyjnego dla dyrektorów Gimnazjów, Szkół Podstawowych i Przedszkoli Gminy Tarnów

Zarządzenie nr V/22/06 z   28-12-2006  -   ustalenie dodatku funkcyjnego dla dyrektorów Gimnazjów, Szkół Podstawowych i Przedszkoli Gminy Tarnów

Zarządzenie nr V/21/06 z   22-12-2006  -   zmiany planu finansowego zada? z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na 2006 r.

Zarządzenie nr V/20/06 z   20-12-2006   -  powołanie komisji kasacyjnej

Zarządzenie nr V/19/06   z  20-12-2006 -    wyrażenie zgody na czasowe zajęcie terenu

Zarządzenie nr V/18/06 z   20-12-2006  -   zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2006 rok oraz układzie wykonawczym budżetu Gminy Tarnów na 2006 rok

Zarządzenie nr V/17/06 z   19-12-2006  -   zbycie sprzętu medycznego

Zarządzenie nr V/16/06 z   19-12-2006    - zbycia sprzętu

Zarządzenie nr V/15/06 z   29-12-2006 -    wydatków budżetu Gminy Tarnów które w 2006 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego

Zarządzenie nr V/14/06 z   14-12-2006  -   powołanie GKRPA

Zarządzenie nr V/13/06 z  14-12-2006  -   zmiana układu wykonawczego Bud?etu Gminy Tarnów na 2006 rok

Zarządzenie nr V/12/06 z 14-12-2006   -  zmiana zarządzenia nr IV/49/2004 Wójta Gminy Tarnów z dnia 23 czerwca 2004 roku w sprawie zasad powołania komisji określenia regulaminu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych na terenie Gminy Tarnów

Zarządzenie nr V/11/06 z 14-12-2006  -   zasady używania samochodów służbowych

Zarządzenie nr V/10/06 z  11-12-2006  -   zmiana zarządzenia nr IV/116/2006 Wójta Gminy Tarnów z dnia 1 września 2006 roku w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2007 roku.

Zarządzenie nr V/9/06 z  14-12-2006  -   zmiana zarządzenia nr IV/165/2004 Wójta Gminy Tarnów z dnia 8 października 2004 roku

Zarządzenie nr V/8/06 z  11-12-2006  -   nadanie Regulaminu Organizacyjnego Urz?du Gminy Tarnów

Zarządzenie nr V/7/06 z  8-12-2006  -   zmiany planu finansowego zada? z zakresu administracji rządowej i innych zada? zleconych gminie na 2006 rok

Zarządzenie nr V/6/06 z    8-12-2006  -   zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2006 r. oraz w układzie wykonawczym budżetu Gminy Tarnów na 2006 r.

Zarządzenie nr V/5/06 z   4-12-2006  -   powierzenie obowiązków kierownika Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Tarnów

Zarządzenie nr V/4/06 z   1-12-2006  -   powołanie Zastępcy Wójta Gminy Tarnów

Zarządzenie nr V/3/06 z   1-12-2006   -  powołanie Zastępcy Wójta Gminy Tarnów

Zarządzenie nr V/2/06   z  1-12-2006   -  odwołanie Zastępcy Wójta Gminy Tarnów

Zarządzenie nr V/1/06 z 01-12-2006  -   określenie liczby zastępców Wójta Gminy Tarnów

Drukuj

Copyright © Demo Anton Free Joomla! 1.5 Template 2012

Template by Templates for Joomla.