Nagłówek strony   Stopka strony
Strona główna

Dla przedsiębiorców

 

 

 

 

 

 

 

 

Barcelona i Warszawa czekają na przedsiębiorców

Jeszcze w tym roku 20 przedsiębiorców prowadzących działalność w Małopolsce wyjedzie na dwa interesujące wydarzenia gospodarcze. W ramach projektu „Business Boost for Małopolska” do 13 października trwa rekrutacja firm, które w listopadzie wyjadą na SMART CITY EXPO World Congress do Barcelony oraz targi branżowe WARSAW INDUSTRY WEEK.

Od 14 do 16 listopada 20 Małopolskich przedsiębiorców będzie aktywnie poszukiwało kooperantów oraz inwestorów, w ramach jednej z największych na świecie imprez targowo-wystawienniczych w Barcelonie. SMART CITY EXPO to imponujące wydarzenie, które odbywa się po raz siódmy. Nieprzerwanie od 2011 roku do Hiszpanii zjeżdżają delegaci z całego świata, by poszukiwać nowych rozwiązań dla inteligentnych miast oraz nawiązywać stosunki gospodarcze i prezentować ofertę innowacyjnych firm. Przekrój dziedzin, których dotyczy wydarzenie, rozciąga się od rozwiązań usprawniających zarządzanie, poprzez rozwiązania w zakresie transportu, technologii, aż do ekologicznego aspektu życia miast. W wyjeździe weźmie udział 10 przedstawicieli małopolskich firm MŚP, posiadających strategię wejścia na rynki międzynarodowe oraz należących do branż wskazanych w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego.

Drugi z wyjazdów to udział w targach WARSAW INDUSTRY WEEK, które odbędą się w dniach 14-16 listopada. Warszawskie targi to miejsce gdzie można nawiązać cenne kontakty, poszukać przemysłowego partnera i znaleźć odpowiednią ofertę współpracy dla firmy. To największe wydarzenie wystawiennicze o charakterze przemysłowym w środkowej Europie. W targach może wziąć udział 10 małopolskich firm sektora MŚP, reprezentujących 4 branże wpisujące się w RSI Małopolski: Technologie informacyjne i komunikacyjne; Produkcja metali i wyrobów metalowych oraz wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych; Elektrotechnika i przemysł maszynowy;   Nauki o życiu.

W procesie rekrutacji preferowane będą firmy prowadzące działalność, lub posiadające swoje oddziały w Tarnowie oraz laureaci konkursu „Innovator Małopolski”. Udział w wyjazdach jest bezpłatny, a organizator – biuro projektu „Business Boost for Małopolska” (Wydział Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Tarnowa) pokrywa większość kosztów wyjazdu, tj.: koszty przelotów i przejazdu busem, koszty zakwaterowania na miejscu, koszty wstępu na targi, koszt opłaty współwystawienniczej, koszty wynajmu i zabudowy powierzchni wystawienniczej, koszty wyżywienia (śniadania, obiady, kolacje), koszty ubezpieczenia NNW, KL, OC, a także przygotowanie, tłumaczenie i druk katalogu wystawców reprezentujących projekt.

Szczegółowe informacje na temat procesu rekrutacji oraz dokumenty niezbędne do uczestnictwa w procesie kwalifikacji znajdują się na stronie projektu „Business Boost for Małopolska”: http://www.tarnow.pl/Biznes/Business-Boost-For-Malopolska/NABOR Rekrutacja trwa do 13 października 2017 r. Wsparcie w zakresie przygotowania dokumentów oraz informacje o zasadach uczestnictwa udziela biuro projektu, Tel. 14 688 26 45, email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Wyjazd organizowany jest przez Urząd Miasta Tarnowa, Wydział Rozwoju Gospodarczego, w ramach projektu „Business Boost for Małopolska”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 3.Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.3. Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki. Poddziałanie 3.3.1 Promocja gospodarcza Małopolski.

Tarnów, 26-09-2017

 

 

 

 

 

Formularze ogólne dla przedsiębiorców znajdują się w zakładce Formularze

 

Instytucje ważne dla przedsiębiorców:

Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowie

Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Tarnowie

Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Ośrodek MISTiA w Tarnowie

 

Inne informacje:

Podatki w gminie

Invest in Poland - Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A.

 

 

Rejestracja spółek jawnych w Krajowym Rejestrze SądowymFormularze:

KRS-W1 Wniosek o rejestracje podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa.
KRS-Z1 Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka jawna, spółka komandytowa spółka partnerska.
KRS-X2 Wniosek o wykreślenie podmiotu z Krajowego Rejestru Sądowego.
KRS-WB Wspólnicy spółki jawnej, komplementariusze spółki komandytowo-akcyjnej
KRS-ZB Zmiana - Wspólnicy spółki jawnej, komplementariusze spółki komandytowo-akcyjnej


Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. 2016.623.tj) - Rozdział 5

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości opłat za udzielanie informacji, wydawanie odpisów, wyciągów i zaświadczeń z Krajowego Rejestru Sądowego oraz za udostępnianie kopii dokumentów z elektronicznego katalogu dokumentów spółek (dz. U. z 2006 r. Nr 247, poz. 1812).

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości  z dnia 21 grudnia 2000 r.  w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania (Dz.U. 2015.724 .tj)

Drukuj

Copyright © Demo Anton Free Joomla! 1.5 Template 2012

Template by Templates for Joomla.