Nagłówek strony   Stopka strony
Strona główna Turysta Położenie

Dla przedsiębiorców

 


Informacja dla przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

 

ALKOHOL – ZEZWOLENIA

 

Przypominamy, że zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, każdy przedsiębiorca posiadający zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, ma obowiązek do 31 stycznia 2018 r. złożyć oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2017 r. i dokonać opłaty za korzystanie z zezwoleń w roku 2018.

Niedokonanie opłaty w terminie skutkuje wygaśnięciem zezwolenia lub naliczeniem opłaty dodatkowej.

 

Druki oświadczeń są dostępne w Urzędzie Gminy Tarnów pok. 8 (parter), ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów

 

Opłatę można uiścić w kasach urzędu (gotówką, kartą), a także bezgotówkowo na rachunek Urzędu w NRB :

 

08 8589 0006 0250 0926 0360 0001

 

Oświadczenia o wartości sprzedanego alkoholu można również przesłać listem poleconym na adres Urzędu Gminy Tarnów.

 

Sprawę złożenia oświadczenia można załatwić również drogą elektroniczną za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (e-PUAP).

 

 

Kasa czynna w godzinach pracy Urzędu : Poniedziałki od 8 30-1630, wtorek -piątek 7 30-15 30

 

Informacji na temat opłat udziela Wieloosobowe stanowisko pracy ds. Działalności Gospodarczej Urzędu Gminy Tarnów pod numerem telefonu (14) 6880141.

 

 

 


 

Przedsiębiorco – od  1 stycznia 2018 r. zmieniły się zasady w opłacaniu składek do ZUS. Będziesz wpłacać wszystkie składki  zwykłym przelewem na indywidualny numer rachunku składkowego. Dzięki temu,  ZUS od razu zaksięguje wpłaty na Twoim koncie. Numer rachunku możesz potwierdzić sam w wyszukiwarce Numerów Rachunków Składkowych (NRS). Wejdź 
na www.zus.pl/eskladka.

Jeśli wypełnienie przelewu sprawia ci problem, zajrzyj na stronę internetową ZUS.  Masz dostępną instrukcję,  jak krok po kroku wypełnić przelew do ZUS oraz broszurę „Proste płatności z ZUS”, w której jest zawarty szczegółowy opis nowych zasad wpłacania składek. Przeczytać możesz także odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące „e-Składki”. Zapraszamy na www.zus.pl/eskladka

>>więcej

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formularze ogólne dla przedsiębiorców znajdują się w zakładce Formularze

 

Instytucje ważne dla przedsiębiorców:

Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowie

Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Tarnowie

Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Ośrodek MISTiA w Tarnowie

 

Inne informacje:

Podatki w gminie

Invest in Poland - Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A.

 

 

Rejestracja spółek jawnych w Krajowym Rejestrze SądowymFormularze:

KRS-W1 Wniosek o rejestracje podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa.
KRS-Z1 Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka jawna, spółka komandytowa spółka partnerska.
KRS-X2 Wniosek o wykreślenie podmiotu z Krajowego Rejestru Sądowego.
KRS-WB Wspólnicy spółki jawnej, komplementariusze spółki komandytowo-akcyjnej
KRS-ZB Zmiana - Wspólnicy spółki jawnej, komplementariusze spółki komandytowo-akcyjnej


Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. 2016.623.tj) - Rozdział 5

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości opłat za udzielanie informacji, wydawanie odpisów, wyciągów i zaświadczeń z Krajowego Rejestru Sądowego oraz za udostępnianie kopii dokumentów z elektronicznego katalogu dokumentów spółek (dz. U. z 2006 r. Nr 247, poz. 1812).

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości  z dnia 21 grudnia 2000 r.  w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania (Dz.U. 2015.724 .tj)

Drukuj

Copyright © Demo Anton Free Joomla! 1.5 Template 2012

Template by Templates for Joomla.