Nagłówek strony   Stopka strony
Strona główna Organizacje pozarządowe Małe granty

Zarządzenia Wójta Gminy Tarnów - 2005

Zarządzenie nr IV/180/05 z dnia 30-12-2005 - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na 2005 rok
Zarządzenie nr IV/179/05 z dnia 30-12-2005 - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2005 r. oraz układzie wykonawczym budżetu Gminy Tarnów na 2005 r.
Zarządzenie nr IV/178/05 z dnia 30-12-2005 - zmiana układu wykonawczego Budżetu Gminy Tarnów na 2005 r
Zarządzenie nr IV/177/05 z dnia 28-12-2005 - ustanowienie zastawu rejestrowego na udziałach Gminy Tarnów w kapitale zakładowym Tarnowskich Wodociągów Sp. z o.o.
Zarządzenie nr IV/176/05 z dnia 28-12-2005 - wyrażenie zgody na zmianę dzierżawcy terenu
Zarządzenie nr IV/175/05 z dnia 28-12-2005 - pozwolenie komisji rekrutacyjnej ds naboru na wolne stanowiska urzędnicze
Zarządzenie nr IV/174/05 z dnia 27-12-2005 - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2005 r oraz układzie wykonawczym budżetu Gminy Tarnów na 2005 r
Zarządzenie nr IV/173/05 z dnia 22-12-2005 - ustalenie dodatku motywacyjnego dla nauczycieli, dyrektorów Gimnazjów, Szkół podstawowych i Przedszkoli Gminy Tarnów
Zarządzenie nr IV/172/05 z dnia 21-12-2005 - ustalenie dodatków funkcyjnych dla Dyrektorów Gimnazjów, Szkół podstawowych i Przedszkoli Gminy Tarnów
Zarządzenie nr IV/170/05 z dnia 21-12-2005 - zmiana układu wykonawczego budżetu Gminy Tarnów na 2005 r.
Zarządzenie nr IV/169/05 z dnia 13-12-2005 - przeznaczenie nieruchomości do dzierżawy
Zarządzenie nr IV/168/05 z dnia 13-12-2005 - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2005 r. oraz układzie wykonawczym budżetu Gminy Tarnów na 2005 r.
Zarządzenie nr IV/167/05 z dnia 12-12-2005 - powołanie Komisji inwentaryzacyjnej, podziału terenu na pola spisowe i ustalenie zespołów spisowych
Zarządzenie nr IV/166/05 z dnia 5-12-2005 - powołanie Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w Sp w Zgłobicach
Zarządzenie nr IV/165/05 z dnia 5-12-2005 - powołanie Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w ZSP w Tarnowcu
Zarządzenie nr IV/164/05 z dnia 5-12-2005 - opracowanie "instrukcji bezpieczeństwa pożarowego" dla UGT
Zarządzenie nr IV/163/05 z dnia 28-11-2005 - zmiana planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w 2005 r.
Zarządzenie nr IV/162/05 z dnia 28-11-2005 - zmiana harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy Tarnów na 2005 r.
Zarządzenie nr IV/160/05 z dnia 28-11-2005 - powołanie komisji kasacyjnej
Zarządzenie nr IV/171/05 z dnia 21-12-2005 - wyrażenie zgody na dzierżawę nieruchomości
Zarządzenie nr IV/158/05 z dnia 24-11-2005 - powołanie komisji przetargowej
Zarządzenie nr IV/157/05 z dnia 24-11-2005 - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2005 r. oraz układzie wykonawczym budżetu Gminy Tarnów na 2005 r.
Zarządzenie nr IV/156/05 z dnia 23-11-2005 - zmiana harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy Tarnów na 2005 r.
Zarządzenie nr IV/155/05 z dnia 23-11-2005 - zmiana układu wykonawczego budżetu Gminy Tarnów na 2005 r.
Zarządzenie nr IV/154/05 z dnia 15-11-2005 - przeprowadzenie gotowości kontroli bojowej
Zarządzenie nr IV/153/05 z dnia 15-11-2005 - projekt budżetu Gminy Tarnów na 2005 r.
Zarządzenie nr IV/152/05 z dnia 15-11-2005 - Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w UGT
Zarządzenie nr IV/149/05 z dnia 2-11-2005 - zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy Tarnów na 2005 r.
Zarządzenie nr IV/148/05 z dnia 2-11-2005 - zmiana planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w 2005 r.
Zarządzenie nr IV/147/05 z dnia 2-11-2005 - zmiana zarządzenia w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2006 r
Zarządzenie nr IV/146/05 z dnia 31-10-2005 - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2005 r. oraz układzie wykonawczym budżetu Gminy Tarnów na 2005 r.
Zarządzenie nr IV/145/05 z dnia 24-10-2005 - zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy Tarnów na 2005 rok
Zarządzenie nr IV/144/05 z dnia 24-10-2005 - powołanie komisji przetargowej
Zarządzenie nr IV/143/05 z dnia 24-10-2005 - zmiana planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w 2005 r.
Zarządzenie nr IV/142/05 z dnia 24-10-2005 - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2005 r oraz układzie wykonawczym budżetu Gminy Tarnów na 2005 r
Zarządzenie nr IV/141/05 z dnia 12-10-2005 - zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy Tarnów na 2005 rok
Zarządzenie nr IV/140/05 z dnia 10-10-2005 - zmiana planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w 2005 r.
Zarządzenie nr IV/139/05 z dnia 10-10-2005 - zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2005 r oraz układzie wykonawczym budżetu Gminy Tarnów na 2005 r
Zarządzenie nr IV/138/05 z dnia 4-10-2005 - przeznaczenie nieruchomości do dzierżawy
Zarządzenie nr IV/137/05 z dnia 4-10-2005 - zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy Tarnów na 2005 rok
Zarządzenie nr IV/136/05 z dnia 4-10-2005 - ustalenie regulaminu pracy komisji ds. oceny ofert
Zarządzenie nr IV/135/05 z dnia 4-10-2005 - organizacja obsługi informatycznej w związku z wyborami Prezydenta RP na terenie Gminy Tarnów
Zarządzenie nr IV/134/05 z dnia 4-10-2005 - powołanie Zespołu Pomocniczego w związku z wyborami Prezydenta RP na terenie Gminy Tarnów
Zarządzenie nr IV/133/05 z dnia 30-09-2005 - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w 2005 r.
Zarządzenie nr IV/132/05 z dnia 30-09-2005 - likwidacja Gospodarstwa Pomocniczego Urzędu Gminy Tarnów - "Wodociąg Radna"
Załącznik
Zarządzenie nr IV/131/05 z dnia 26-09-2005 - ustalenie wykazu nieruchomości i przeznaczenie ich do oddania w dzierżawę
Zarządzenie nr IV/130/05 z dnia 26-09-2005 - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2005 r oraz układzie wykonawczym budżetu Gminy Tarnów na 2005 r
Zarządzenie nr IV/129/05 z dnia 21-09-2005 - przeznaczenie nieruchomości do dzierżawy
Zarządzenie nr IV/128/05 z dnia 21-09-2005 - ustanowienie operatora obsługi informatycznej w związku z wyborami do Sejmu i Senatu RP na terenie Gminy Tarnów
Zarządzenie nr IV/126/05 z dnia 19-09-2005 - wyrażenie zgody
Zarządzenie nr IV/125/05 z dnia 19-09-2005 - wyrażenie zgody
Zarządzenie nr IV/124/05 z dnia 19-09-2005 - powołanie członków ObKW na terenie Gminy Tarnów w wyborach Prezydenta RP
Zarządzenie nr IV/123/05 z dnia 19-09-2005 - ustanowienie zastawu rejestrowego na udziałach Gminy Tarnów w kapitale zakładowym Tarnowskich Wodociągów Sp. z o.o.
Zarządzenie nr IV/122/05 z dnia 15-09-2005 - zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy Tarnów na 2005 rok
Zarządzenie nr IV/121/05 z dnia 15-08-2005 - zmiany układu wykonawczego Budżetu Gminy Tarnów na 2005 rok
Zarządzenie nr IV/120/05 z dnia 5-09-2005 - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2005 r oraz układzie wykonawczym budżetu Gminy Tarnów na 2005 rok
Zarządzenie nr IV/119/05 z dnia 1-09-2005 - powołanie członków obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Tarnów
Zarządzenie nr IV/118/05 z dnia 1-09-2005 - przeprowadzenie otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w 2006 r
Załączniki
Zarządzenie nr IV/117/05 z dnia 31-08-2005 - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na 2005 rok
Zarządzenie nr IV/116/05 z dnia 31-08-2005 - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2005 r. oraz układzie wykonawczym budżetu Gminy Tarnów na 2005 r.
Zarządzenie nr IV/115/05 z dnia 31-08-2005 - ustanowienie gminnego koordynatora obsługi informatycznej w związku z wyborami do Sejmu i Senatu RP na terenie Gminy Tarnów
Zarządzenie nr IV/114/05 z dnia 31-08-2005 - powołanie Zespołu Pomocniczego w związku z wyborami do Sejmu i Senatu RP na terenie Gminy Tarnów
Zarządzenie nr IV/113/05 z dnia 31-08-2005 - przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
Zarządzenie nr IV/112/05 z dnia 29-08-2005 - informacja o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Tarnów za I półrocze 2005 r.
Zarządzenie nr IV/111/05 z dnia 31-08-2005 - powierzenie stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Porębie Radnej oraz udzielenie pełnomocnictwa
Zarządzenie nr IV/110/05 z dnia 31-08-2005 - powierzenie stanowiska Dyrektora Gimnazjum nr 3 w Koszycach Wielkich oraz udzielenie pełnomocnictwa
Zarządzenie nr IV/109/05 z dnia 31-08-2005 - powierzenie stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Koszycach Małych oraz udzielenie pełnomocnictwa
Zarządzenie nr IV/108/05 z dnia 31-08-2005 - powierzenie stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Jodłówce-Wałkach oraz udzielenie pełnomocnictwa
Zarządzenie nr IV/107/05 z dnia 31-12-2005 - ustalenie dodatku motywacyjnego dla nauczycieli, Dyrektorów Gimnazjów, Szkół podstawowych i Przedszkoli Gminy Tarnów
Zarządzenie nr IV/106/05 z dnia 31-08-2005 - ustalenie dodatków funkcyjnych dla Dyrektorów Gimnazjów, Szkół podstawowych i Przedszkoli Gminy Tarnów
Zarządzenie nr IV/105/05 z dnia 22-08-2005 - nie skorzystanie z prawa pierwokupu
Zarządzenie nr IV/104a/05 z dnia 19-08-2005 - rozpatrzenie uwag do projektu planu zagospodarowania przestrzennego obszaru przylegającego do drogi wojewódzkiej nr 156 w miejscowości Nowodworze
Zarządzenie nr IV/103/05 z dnia 19-08-2005 - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na 2005 r
Zarządzenie nr IV/102/05 z dnia 19-08-2005 - umieszczanie haseł i plakatów wyborczych na obiektach komunalnych
Zarządzenie nr IV/101a/05 z dnia 17-08-2005 - powołanie Gminnej Komisji ds szacowania szkód powodziowych w infrastrukturze komunalnej
Zarządzenie nr IV/100a/05 z dnia 11-08-2005 - pokrycie kosztów transportu i utylizacji uśpionego zwierzęcia
Zarządzenie nr IV/100/05 z dnia 10-08-2005 - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2005 r oraz układzie wykonawczym budżetu Gminy Tarnów na 2005 r
Zarządzenie nr IV/99/05 z dnia 03-08-2005 - zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy Tarnów na 2005 rok
Zarządzenie nr IV/98/05 z dnia 02-08-2005 - przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy
Zarządzenie nr IV/97/05 z dnia 29-07-2005 - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2005 r oraz układzie wykonawczym budżetu Gminy Tarnów na 2005 r
Zarządzenie nr IV/96/05 z dnia 29-07-2005 - pokrycie kosztów transportu padłego zwierzęcia
Zarządzenie nr IV/95/05 z dnia 27-07-2005 - powołanie komisji przetargowej
Zarządzenie nr IV/92/05 z dnia 15-07-2005 - wyrażenie zgody
Zarządzenie nr IV/86/05 z dnia 20-07-2005 - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2005 r oraz układzie wykonawczym budżetu Gminy Tarnów na 2005 rok
Zarządzenie nr IV/82/05 z dnia 7-07-2005 - zmiana harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy Tarnów na 2005 rok
Zarządzenie nr IV/80/05 z dnia 7-07-2005 - zmiana układu wykonawczego budżetu Gminy Tarnów na 2005 rok
Zarządzenie nr IV/79/05 z dnia 4-07-2005 - zmiana planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na 2005 rok
Zarządzenie nr IV/78/05 z dnia 4-07-2005 - wyrażenie zgody
Zarządzenie nr IV/77/05 z dnia 4-07-2005 - rozpatrzenie uwag do ponownie wyłożonego projektu PZP obszaru w miejscowości Zbylitowska Góra, Koszyce Wielkie i Zgłobice
Zarządzenie nr IV/74/05 z dnia 30-06-2005 - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2005 r. oraz układzie wykonawczym budżetu Gminy Tarnów na 2005 r.
Zarządzenie nr IV/73/05 z dnia 23-06-2005 - powołanie komisji przetargowej
Zarządzenie nr IV/71/05 z dnia 20-06-2005 - zmiany w uchwale budżetowej oraz układzie wykonawczym Budżetu Gminy Tarnów na 2005 rok
Zarządzenie nr IV/70/05 z dnia 17-06-2005 - wyrażenie zgody
Zarządzenie nr IV/69/05 z dnia 7-06-2005 - zmiana harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy Tarnów na 2005 rok
Zarządzenie nr IV/65/05 z dnia 6-06-2005 - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2005 r oraz układzie wykonawczym Budżetu Gminy Tarnów na 2005 r.
Zarządzenie nr IV/64/05 z dnia 25-05-2005 - pokrycie kosztów transportu i utylizacji uśpionych zwierząt
Zarządzenie nr IV/62/05 z dnia 23-05-2005 - wyrażenie zgody na czasowe zajście terenu
Zarządzenie nr IV/61/05 z dnia 23-05-2005 - powołanie komisji przetargowej
Zarządzenie nr IV/60/05 z dnia 23-05-2005 - powołanie komisji przetargowej
Zarządzenie nr IV/59/05 z dnia 18-05-2005 - wyrażenie zgody
Zarządzenie nr IV/58/05 z dnia 18-05-2005 - wyrażenie zgody
Zarządzenie nr IV/56/05 z dnia 11-05-2005 - zmiana harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy Tarnów na 2005 rok
Zarządzenie nr IV/55/05 z dnia 11-05-2005 - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2005 rok oraz układzie wykonawczym budżetu Gminy Tarnów na 2005 rok
Zarządzenie nr IV/54/05 z dnia 9-05-2005 - wyrażenie zgody
Zarządzenie nr IV/53/05 z dnia 9-05-2005 - wyrażenie zgody
Zarządzenie nr IV/52/05 z dnia 9-05-2005 - nie skorzystanie z prawa pierwokupu
Zarządzenie nr IV/51/05 z dnia 2-05-2005 - wyrażenie zgody na czasowe zajście terenu
Zarządzenie nr IV/50/05 z dnia 29-04-2005 - wyrażenie zgody
Zarządzenie nr IV/49/05 z dnia 27-04-2005 - wyrażenie zgody
Zarządzenie nr IV/48/05 z dnia 27-04-2005 - zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków Budżetu Gminy Tarnów na 2005 r.
Zarządzenie nr IV/47/05 z dnia 27-04-2005 - zmiana układu wykonawczego Budżetu Gminy Tarnów na rok 2005
Zarządzenie nr IV/46/05 z dnia 20-04-2005 - wyrażenie zgody
Zarządzenie nr IV/45/05 z dnia 19-04-2005 - umorzenie należności
Zarządzenie nr IV/44/05 z dnia 19-04-2005 - pokrycie kosztów transportu padłego zwierzęcia
Zarządzenie nr IV/43/05 z dnia 15-04-2005 - zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy Tarnów na 2005 rok
Zarządzenie nr IV/41/05 z dnia 11-04-2005-  wyrażenie zgody
Zarządzenie nr IV/39/05 z dnia 5-04-2005 - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na 2005 rok
Zarządzenie nr IV/38/05 z dnia 5-04-2005 - wyznaczenie dnia 8-04-2005 roku dniem wolnym od pracy
Zarządzenie nr IV/37/05 z dnia 31-03-2005 - nie skorzystania z prawa pierwokupu
Zarządzenie nr IV/35/05 z dnia 31-03-2005 - ustalenie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy Tarnów na 2005 rok
Zarządzenie nr IV/34/05 z dnia 31-03-2005 - zmiany w uchwale budżetowej Budżetu Gminy Tarnów na 2005 rok oraz układzie wykonawczym Budżetu Gminy Tarnów na 2005 rok
Zarządzenie nr IV/32/05 z dnia 16-03-2005 - rozpatrzenie uwag do planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w miejscowości Zbylitowska Góra, Koszyce Małe, Koszyce Wielkie, Zgłobice i Wola Rzędzińska
Zarządzenie nr IV/31/05 z dnia 16-03-2005 - wyrażenie zgody
Zarządzenie nr IV/29/05 z dnia 15-03-2005 - powołanie komisji przetargowej
Zarządzenie nr IV/28/05 z dnia 15-03-2005 - powołanie komisji przetargowej
Zarządzenie nr IV/27/05 z dnia 11-03-2005 - wyrażenie zgody
Zarządzenie nr IV/26/05 z dnia 11-03-2005 - wyrażenie zgody na czasowe zajęcie terenu
Zarządzenie nr IV/25/05 z dnia 02-03-2005 - ustalenie planu finansowego zada? z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na 2005 rok
Zarządzenie nr IV/20/05 z dnia 28-02-2005 - rozpatrzenie uwag do PZP obszaru w miejscowości Zbylitowska Góra, Koszyce Małe, Koszyce Wielkie, Zgłobice i Wola Rzędzińska
Zarządzenie nr IV/17/05 z dnia 25-02-2005 - powołanie komisji przetargowej
Zarządzenie nr IV/16/05 z dnia 23-02-2005 - zmiany do projektu uchwały budżetowej na 2005 rok
Zarządzenie nr IV/15/05 z dnia 21-02-2005 - pokrycie kosztów transportu padłego zwierzęcia
Zarządzenie nr IV/14/05 z dnia 16-02-2005 - nieskorzystanie z prawa pierwokupu
Zarządzenie nr IV/12/05 z dnia 11-02-2005 - rozpatrzenie uwag do projektu PZP obszaru w miejscowości Zbylitowska Góra, Koszyce Wielkie i Zgłobice
Zarządzenie nr IV/11/05 z dnia 11-02-2005 - zmiany do projektu uchwały budżetowej na 2005 rok
Zarządzenie nr IV/10/05 z dnia 27-02-2005 - wyrażenie zgody
Zarządzenie nr IV/5/05 z dnia 21-01-2005 - nieskorzystanie z prawa pierwokupu
Zarządzenie nr IV/2/05 z dnia 11-01-2005 - wyrażenie zgody

Drukuj

Copyright © Demo Anton Free Joomla! 1.5 Template 2012

Template by Templates for Joomla.