Nagłówek strony   Stopka strony
Strona główna Turysta Atrakcje Zabytki

Uzyskaj dofinansowanie na wymianę starego pieca - złóż deklarację

 

 

 

 

Informacja

 


W dniu 30 października 2017 roku, Gmina Tarnów podpisała z Zarządem Województwa Małopolskiego umowę do projektu nr RPMP.04.04.02-12-0166/17 pn. Redukcja emisji CO2 w Gminie Tarnów poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych (paliwa gazowe) w ramach Programu Obniżenia Niskiej Emisji dla Gminy Tarnów na lata 2014-2020 na dofinansowanie wymiany pieców węglowych w  indywidualnych gospodarstwach domowych. W ramach tej umowy mieszkańcy Gminy będą mogli skorzystać z dofinansowania do wymiany starych piecy węglowych na nowe gazowe.
Na dzień dzisiejszy Gmina nie otrzymała dofinansowania do wymiany piecy na paliwo stałe (tj. piece węglowe). Aktualnie wniosek znajduje się na liście rezerwowej.  W przypadku otrzymania dotacji do wymiany piecy węglowych Gmina powiadomi zainteresowanych mieszkańców.

 

Regulamin dofinansowania do wymiany piecy

 



 

Gmina Tarnów ubiega się o dofinansowanie dla projektu pn. „Redukcja emisji CO2 w Gminie Tarnów poprzez wymianę źródeł  ciepła w gospodarstwach domowych” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Pozyskane fundusze mają przyczynić się do poprawy jakości powietrza w regionie, poprzez wymianę pieców/kotłów na paliwo stałe lub gazowe w gospodarstwach domowych. Dotacja na zakup nowego pieca może wynieść nawet 8 tysięcy złotych. Mieszkańcy gminy Tarnów mogą już składać deklaracje udziału w projekcie.

 

Szczegóły projektu:

INFORMACJA

Warunki - zmiana z 28-11-2016

DEKLARACJA UDZIAŁU

BROSZURA URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO

ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY

PROGRAM JAWOR - termomodernizacja budynków (dofinansowanie)

LISTA KOTŁÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGI PROJEKTU

ANKIETA - WERSJA ODT

ANKIETA - WERSJA PDF

INFORMACJA DOTYCZĄCA AUDYTORÓW

Osoby upoważnione do sporządzenia ocen energetycznych i przeprowadzenia wizji lokalnych budynków objętych programem dofinansowania do wymiany kotłów na terenie Gminy Tarnów

Wskazowki dla mieszkancow dotyczace prawidlowego wykonywania ocen energetycznych



Gmina Tarnów informuje, że dofinansowanie na wymianę pieca może uzyskać osoba legitymująca się tytułem prawnym do nieruchomości lub lokalu np. wynikającym z prawa własności, ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego.

W przypadku współwłasności wymagana będzie zgoda większości współwłaścicieli, co oznacza zgodę współwłaścicieli posiadających ponad połowę udziałów we współwłasności. Natomiast w przypadku gdy odbiorca końcowy nie jest właścicielem, wymagana będzie zgoda właściciela budynku.

Z analizy złożonych deklaracji oraz dostępnych informacji, (w niektórych przypadkach) wynika rozbieżność co do tytułu prawnego nieruchomości. Dokumentami którymi mieszkaniec może legitymować się jako tytuł prawny do nieruchomości są: odpis z księgi wieczystej, wypis z rejestru gruntów, postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, poświadczenie dziedziczenia, umowa. Tak więc w przypadku zgonu właściciela budynku należy przeprowadzić postępowanie spadkowe lub uzyskać dokumenty wymienione powyżej.

 

Informacja dla mieszkańców z 15-09-2017

Gmina Tarnów informuje, że audytorzy umawiają się z mieszkańcami po raz drugi, celem zapoznania się z audytem przez mieszkańca. Mieszaniec zobowiązany jest do podpisania oświadczenia przegotowanego przez audytorów. Podpis na oświadczeniu oznacza, że mieszkaniec został zapoznany z wynikami audytu.

W jednym przypadku budynki spełniają założony warunek do dofinansowania wymiany pieca bez przeprowadzenia dodatkowych modernizacji ,a w niektórych przypadkach mieszkańcy zobowiązani są do wykonania modernizacji budynku np.: docieplenie budynku, docieplenie stropu lub drzwi.

W przypadku wykonania modernizacji budynku np.: docieplenie budynku, docieplenie stropu lub drzwi podane są w audytach przykładowe kwoty za docieplenie. Nie są to kwoty za wykonanie docieplenia , tylko podano maksymalne kwoty w razie gdyby mieszkaniec chciał skorzystać z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

Mieszkańcy nie muszą zgłaszać się do gminy, celem dokonania odbioru audytu. Audyt zostanie przekazany do mieszkańca z chwilą podpisania umowy z Gminą Tarnów na dofinansowanie wymiany pieca o czym każdy zostanie odrębnie poinformowany.

 


Komunikat:


Uwaga na nieuczciwe firmy podszywające się pod audytorów energetycznych


Ostrzegamy przed nieuczciwymi firmami, które powołując się na konieczność wymiany nieekologicznych pieców i możliwość zdobycia na ten cel dofinansowania z RPO WM 2014-2020 odwiedzają mieszkańców naszego regionu oferując odpłatne wykonanie audytów energetycznych.

Jednocześnie przypominamy mieszkańcom Małopolski, że audyty energetyczne budynków - będące warunkiem koniecznym do uzyskania dotacji na wymianę nieekologicznego pieca - są całkowicie bezpłatne dla mieszkańców, ponieważ będą finansowane przez Urząd Marszałkowski ze środków Unii Europejskiej.
Firmy proponują także po okresie trwałości projektu (czas, kiedy projekt jest monitorowany) modyfikację nowych pieców tak, aby znów można było w nich spalać np. śmieci.
Dlatego przypominamy, że w okresie trwałości projektu, który wynosi 5 lat, gminy, a co za tym idzie mieszkańcy, będą kontrolowani. Efektem każdej modyfikacji pieców będzie konieczność zwrotu dotacji. UWAGA! wymienione ze środków unijnych piece mogą być kontrolowane także po odbiorze technicznym i rozliczeniu dofinansowania.
Przestrzegamy przed wpuszczaniem do domów jakichkolwiek osób postronnych (firm) w celu przeprowadzenia wspomnianego audytu i ponoszenia w związku z tym jakichkolwiek opłat. Nieuczciwe firmy wyceniają swoją "usługę" na ok. 150 zł.
Informujemy, że środki na wymianę pieców dostępne będą wyłącznie za pośrednictwem samorządów gminnych. Audytorzy wybrani przez Urząd Marszałkowski, którzy wkrótce rozpoczną przeprowadzanie ocen energetycznych będą posiadali ze sobą stosowny identyfikator nadany przez Gminę. Ponadto, informacje o rozpoczęciu audytów pojawią się na stronach internetowych Gmin, które przystąpiły do programu.
Lista firm, którym Urząd Marszałkowski zleci przeprowadzenie audytów będzie dostępna także na stronie www.rpo.malopolska.pl oraz w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich w Małopolsce.
W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikami Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich:
- w Krakowie, ul. Wielicka 72B, tel. (12) 616 06 16 / 26 / 36 / 46 / 56 / 66 / 76 / 86
- w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5, tel. (12) 616 03 91 / 92 / 93
- w Tarnowie, ul. Wałowa 37, tel. (12) 616 03 61 / 62 / 63
- w Nowym Targu, al. 1000-lecia 35, tel. (12) 616 03 81 / 82 / 83
- w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, tel. (12) 616 03 71 / 72 / 73
Wszystkie punkty są czynne w godz.: pon. 8:00 – 18:00 oraz wt.-pt. 8:00 – 16:00.

Drukuj

Copyright © Demo Anton Free Joomla! 1.5 Template 2012

Template by Templates for Joomla.