Nagłówek strony   Stopka strony
Strona główna

XXVIII Sesja Rady Gminy Tarnów

Przyznanie honorowego obywatelstwa gminy Tarnów Stanisławowi Petlicowi, przyjęcie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Tarnów na lata 2016 – 2022, a także podjęcie uchwały łączącej samorządowe instytucje kultury: Centrum Animacji Kulturalnej Gminy Tarnów oraz Gminną Bibliotekę Publiczną Gminy Tarnów – to najważniejsze ustalenia, które podjęli radni w trakcie XXVIII  Sesji Rady Gminy Tarnów. Sesja odbyła się w dniu 26 kwietnia, w Centrum Kultury i Sportu w Koszycach Małych.

W trakcie obrad, radni zdecydowali, by po raz czwarty w historii przyznać tytuł Honorowego Obywatela Gminy Tarnów. Wniosek, o przyznanie tytułu skierowała do Kapituły Honorowego Obywatelstwa grupa radnych gminnych. Zarekomendowali, by ten zaszczytny tytuł przyznać Stanisławowi Petlicowi z Tarnowca.

Kapituła, uwzględniając informację na temat dobroczynnej działalności Pana Stanisława Petlica na rzecz dzieci i seniorów, uznając Jego niepodważalne zasługi dla mieszkańców gminy, zaopiniowała kandydaturę pozytywnie. Podkreśliła również znaczenie podejmowanych przez Pana Stanisława Petlica działań wspierających zdolnych uczniów w rozwijaniu przez nich talentów i pasji, a także zainicjowane zmiany w funkcjonowaniu służby zdrowia na terenie gminy Tarnów.

Rada Gminy Tarnów, biorąc pod uwagę zasługi Pana Stanisława Petlica dla rozwoju społecznego gminy, podjęła uchwałę nadającą Panu Stanisławowi Petlicowi tytuł Honorowego Obywatela Gminy Tarnów.

Kolejną z ważniejszych podjętych uchwał, było przyjęcie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Tarnów na lata 2016 – 2022. Przypomnijmy, że jest to ważny dokument, gdyż daje nie tylko diagnozę problemów, z którymi spotykamy się na obszarze gminy, ale przede wszystkim pozwoli sięgnąć po zewnętrzne środki na ich rozwiązanie.

Radni podjęli również decyzję o połączeniu samorządowych instytucji kultury: Centrum Animacji Kulturalnej Gminy Tarnów oraz Gminną Bibliotekę Publiczną Gminy Tarnów. Zgodnie z nią, od dnia 1 czerwca w gminie Tarnów będzie działała jedna instytucja kultury: Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Tarnów. Zaakceptowano również porozumienie o ustanowieniu Klastra Energii Zielony Pierścień Tarnowa.

Jak zawsze, ważnym punktem były zapytania i wolne wnioski. Radni poruszali w problemy dotyczące poszczególnych miejscowości, w tym oświetlenia czy nielegalnych wysypisk śmieci.

Drukuj

Copyright © Demo Anton Free Joomla! 1.5 Template 2012

Template by Templates for Joomla.