Nagłówek strony   Stopka strony
Strona główna Organizacje pozarządowe Aktualności

Wymień piec na nowy: Od maja audytorzy energetyczni wyruszyli w teren

Audytorzy energetycznych już wkrótce pojawią się u osób, które złożyły deklarację udziału w programie pozwalającym uzyskać dofinansowanie na wymianę starego pieca na nowy. Audytorzy rozpoczną prace na terenie naszej gminy już w maju. O terminach swoich wizyt będą informowali telefonicznie.

Przypomnijmy, że wykonanie audytu energetycznego to warunek konieczny do ubiegania się o dofinansowanie z RPO WM 2014-2020 na wymianę starego, nieekologicznego pieca na urządzenie spełniające europejskie normy ekoprojektu. Uzyskane po audycie świadectwo energetyczne budynku będzie wymagane przy staraniu się o środki na nowy piec. W  ocenie energetycznej   mogą  być  określone  dodatkowe  zadania, które musi  wykonać Użytkownik przed  montażem kotła  na własny koszt lub przy  częściowym   dofinansowaniu.  Mieszkańcy, którzy wcześniej zgłosili deklaracje udziału do gminy, nie poniosą żadnych kosztów przeprowadzonych audytów.

Do wykonywania ocen energetycznych na terenie Małopolski upoważnione są dwie firmy, z którymi Urząd Marszałkowski podpisał umowy. Dla naszego regionu jest to firma NDE Sp. z o.o.

Koordynatorzy terenowi   będą  telefonicznie umawiali się  z Państwem przed planowanym  terminem wizyty.  Audytorzy posiadać przy sobie identyfikator wydany przez Urząd Marszałkowski, Identyfikator firmy NDE oraz upoważnienie wydane przez Gminę Tarnów.

Osoby upoważnione do sporządzenia ocen energetycznych i przeprowadzenia wizji lokalnych budynków objętych programem dofinansowania do wymiany kotłów na terenie Gminy Tarnów

Drukuj

Copyright © Demo Anton Free Joomla! 1.5 Template 2012

Template by Templates for Joomla.