Nagłówek strony   Stopka strony
Strona główna

Gmina Tarnów tworzy Klaster Energii

Dzięki utworzeniu Klastra Energii, Gmina Tarnów będzie miała szansę pozyskać kolejne fundusze zewnętrzne. Powstanie Klastrów Energii jest to inicjatywa Ministerstwa Energii, które  daje w ten sposób możliwość samorządom oraz innym jednostkom szansę finansowania projektów, służących poprawie lokalnego bezpieczeństwa energetycznego.

Zaproponowana przez Ministra Energii koncepcja klastrów adresowana jest do bardzo szerokiego wachlarza interesariuszy, których działania lub potrzeby powiązane są z energią elektryczną lub cieplną. W jego skład mogą wejść  przedsiębiorcy, samorząd, organizacje pozarządowe, świat nauki oraz mieszkańcy. Klastry energii mają przyczynić się do zapewnienia lokalnego bezpieczeństwa energetycznego, poprawy lokalnego środowiska naturalnego oraz zwiększenia konkurencyjności i efektywności ekonomicznej lokalnej gospodarki. I to właśnie w tych obszarach będzie możliwość pozyskania funduszy z Ministerstwa Energii.

Wraz z Gminą Tarnów, porozumienie o utworzeniu Klastra Energii, obejmującego powiat tarnowski, z początkiem kwietnia podpisało osiem samorządów z terenu powiatu. Oprócz Gminy Tarnów jest to Powiat Tarnowski, a także gminy wchodzące w skład LGD Zielony Pierścień Tarnowa, jak również Stowarzyszenie Zielony Pierścień Tarnowa i firmy AEGM Adam Flaga i Archigon. Koordynacją projektu zajmuje się Stowarzyszenie Zielony Pierścień Tarnowa. Misją klastra ma być poprawa stanu środowiska, a także ma on być platformą współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, środowiskiem naukowym, przedsiębiorcami i instytucjami, które włączą się w realizację jego celów.

- Od wielu lat pozyskiwanie funduszy zewnętrznych jest priorytetem samorządu gminy Tarnów. Dlatego musimy skorzystać z szansy, jaką daje nam utworzenie Klastra Energii. Dzięki niemu będzie możliwość sfinansowania projektów związanych z poprawą stanu środowiska, w tym jakości powietrza czy poprawy bezpieczeństwa energetycznego w naszej gminie – mówi wójt gminy Tarnów Grzegorz Kozioł. – Klaster Energii sprawi, że gmina Tarnów będzie atrakcyjniejsza dla inwestorów, a także stworzy możliwość pozyskania dodatkowych funduszy dla przedsiębiorców z naszego regionu – dodaje.

Uchwałę w sprawie akceptacji porozumienia o ustanowieniu Klastra Energii Zielony Pierścień Tarnowa podjęli w trakcie ostatniej sesji Radni Gminy Tarnów.

Drukuj

Copyright © Demo Anton Free Joomla! 1.5 Template 2012

Template by Templates for Joomla.