Nagłówek strony   Stopka strony
Strona główna

Wieczornica Patriotyczna – Inauguracja obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości w Gminie Tarnów

W dniu 28 września w Szkole Podstawowej nr 2 w Woli Rzędzińskiej odbyła się Wieczornica patriotyczna „Pamięć niezapomniana”, połączona z sesją naukową na temat Szlaku Frontu Wschodniego 1914–1915 na terenie Galicji oraz cmentarzy wojennych z tego okresu w Gminie Tarnów. Wydarzenie zainaugurowało obchody stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości w Gminie Tarnów.

Poniżej zapraszamy na reportaż z wydarzenia autorstwa Magdaleny Kozioł oraz Angeliki Rudzińskiej – uczennic 3 klasy gimnazjum w Woli Rzędzińskiej

Blask minionych dni

W dzisiejszych czasach niemal każdemu z nas towarzyszy nieodparte wrażenie, że czas mija szybciej niż zwykle. Codzienny pośpiech zabiera wiele cennych i jakże ulotnych chwil, które nierzadko pozostają niezauważone. Pojawia się następująca refleksja: skoro teraźniejszość jest niezauważana, to co z przeszłością, z wydarzeniami lat minionych, które miały wpływ na kształtowanie się czasów obecnych? Wielu, szczególnie młodych ludzi, zdaje się być nieświadomymi licznych historii, nie tylko tych najważniejszych i powszechnie znanych, ale także takich, które być może rozgrywały się tuż obok naszej codziennej drogi do szkoły, miejsc z pozoru nic nieznaczących, lecz mających doniosłe znacznie dla Małej Ojczyzny. Szczęśliwie, wiele inicjatyw ma na celu przybliżenie i upamiętnienie lokalnych wydarzeń wyraźnie wpisujących się w całą historię Polski.

Wieczornica patriotyczna „Pamięć niezapomniana” połączona z sesją naukową na temat Szlaku Frontu Wschodniego 1914–1915 na terenie Galicji oraz cmentarzy wojennych z tego okresu w Gminie Tarnów, która odbyła się 28 września w Szkole Podstawowej nr 2 w Woli Rzędzińskiej, była właśnie takim projektem i jednocześnie inauguracją obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości w Gminie Tarnów. Ponadto z przedsięwzięciem tym związany jest inny, równie istotny projekt – „Filmowe Małe Ojczyzny”, organizowany przez Centralny Gabinet Edukacji Filmowej w Łodzi we współpracy z Filmoteką Narodową Instytutem Audiowizualnym w Warszawie.

Wydarzenie to spotkało się z zainteresowaniem lokalnej społeczności; świadczy o tym fakt, że wzięło w nim udział wielu mieszkańców zarówno młodych, jak i starszych wiekiem, nauczycieli, znamienitych gości oraz przedstawicieli miejscowego samorządu wraz z wójtem Gminy Tarnów Grzegorzem Koziołem, który swoim przemówieniem otworzył uroczysty patriotyczny wieczór, wspominając między innymi o tym, jak wielką rolę w naszym życiu odgrywa historia i tradycja.

Następnie głos zabrali kolejno Teresa Pantera, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Woli Rzędzińskiej, a następnie Agnieszka Grzegórzek-Zając, która wraz z Agnieszką Oćwieją i Mariuszem Widawskim była pomysłodawcą wydarzenia. Wspomniani nauczyciele zrealizowali projekt niezwykle istotny z punktu widzenia krzewienia wartości patriotycznych i budowania świadomości historyczno-kulturowej wśród młodzieży. Omawiane działania są częścią programu „Patriotyzm jutra” wspieranego przez Muzeum Historii Polski. Głównym celem przedsięwzięcia jest wychowanie świadomych swej tożsamości odkrywców historii „Małych Ojczyzn”, przywracanie pamięci związanej z regionalnymi wydarzeniami oraz propagowanie lokalnego patriotyzmu. W projekt zaangażowane było równocześnie 5 miejscowości w Polsce – Wola Rzędzińska, Wrocław, Supraśl, Rybnik i Radomsko.

Kolejnymi punktami Wieczornicy Patriotycznej były dwa wystąpienia naukowe. Pierwsze poświęcone było tarnowskim epizodom na drodze do odzyskania niepodległości, natomiast drugie traktowało stricte o cmentarzach wojennych czasów Wielkiej Wojny.

Pierwszy z wykładów został wygłoszony przez Janusza Kozioła – zastępcę dyrektora ds. naukowych w Muzeum Okręgowym w Tarnowie. Przedmiotem jego rozważań były losy Galicji podczas I Wojny Światowej, a szczególne miejsce w narracji prelegenta poświęcone zostało Tarnowowi i roli, jaką jego mieszkańcy odegrali w tych jakże trudnych czasach. Historyk poruszył wiele ciekawych wątków, których nie sposób przywołać w jednej krótkiej relacji.

Kolejny z wykładów poruszał równie ciekawą materię – cmentarze wojenne na terenie Gminy Tarnów. Wygłoszony został przez Adama Rybę – dyrektora Centrum Obsług Szkół i Przedszkoli Gminy Tarnów. Obecność wspomnianych cmentarzy, które poniekąd „wrosły” w otaczającą nas okolicę, powinna za każdym razem przypominać nam o krwawych walkach toczonych na terenie Galicji Zachodniej (m.in. w okolicach Tarnowa i Gorlic) na przełomie 1914 i 1915 roku pomiędzy armią rosyjską i armią C.K. Austrii.

Wieczornica Patriotyczna pod hasłem „Pamięć niezapomniana” została uświetniona częścią artystyczną przygotowaną przez młodzież Publicznego Gimnazjum nr 1 w Woli Rzędzińskiej i Szkoły Podstawowej nr 2 w Woli Rzędzińskiej, która poprzez piękny montaż słowno-muzyczny podkreśliła i nadała szczególny ton temu wydarzeniu. Ponadto było ono wzbogacone prezentacjami multimedialnymi oraz tematycznymi eksponatami militariów z okresu I i II wojny światowej.

Wieczór ten z pewnością pozostanie na długo w pamięci wszystkich uczestników, a każde wystąpienie zapewne skłoniło uczestników do głębszej refleksji nad dziejami naszej Małej Ojczyzny, a na ich tle – dziejami naszymi, współczesnymi. Wydarzenie, które tylko z pozoru było kolejną próbą uchwycenia blasku historii dawnych dni, okazało się wydarzeniem niezwykłym. Dzięki niemu uświadomiliśmy sobie, że pod hasłem „odzyskanie niepodległości przez Polskę” kryje się wiele tajemnic, epizodów, maleńkich istnień, budujących wolność naszego kraju. Szczególnego znaczenia nabierają lokalne wydarzenia, które stanowią jedną z wielu, ale bardzo ważnych, cegiełek składających się na ten pomnik. Odebraliśmy kolejną lekcję patriotyzmu, a także staliśmy się bogatsi o kolejne doświadczenia. Dzięki nim te wydarzenia będą żyły w nas, a dzięki nam i naszym rówieśnikom – również w kolejnych pokoleniach.

Drukuj

Copyright © Demo Anton Free Joomla! 1.5 Template 2012

Template by Templates for Joomla.