Nagłówek strony   Stopka strony
Strona główna

XXXIII Sesja Rady Gminy Tarnów

We wtorek, 17 października w sali narad Urzędu Gminy Tarnów obyła się XXXIII sesja Rady Gminy Tarnów. Radni przyjęli szereg uchwał, w tym m.in. o programie współpracy Gminy Tarnów z organizacjami  pozarządowymi czy systemie oświaty. Radni jednogłośnie przegłosowali również uchwałę o osiedleniu w gminie Tarnów w celu repatriacji rodziny polskiego pochodzenia.

Rada jednogłośnie zadecydowała, iż już wkrótce, w ramach repatriacji, w Koszycach Małych zamieszka polska rodzina z terenu byłego Związku Radzieckiego. – Po wytypowaniu konkretnej rodziny, repatrianci zamieszkają w Koszycach Małych, w mieszkaniu przy szkole, na którego wyposażenie otrzymamy dotację rządową. Oprócz zapewnienia mieszkania, pomożemy też w znalezieniu zatrudnienie – mówi wójt gminy Tarnów Grzegorz Kozioł.

W trakcie sesji rada podjęła także kilka uchwał ważnych w procesie wdrażania reformy oświatowej na terenie gminy. Zgodnie z zapisami ustawy reformującej polskie szkolnictwo, radni stwierdzili m.in. przekształcenie wszystkich dotychczasowych zespołów szkół, w skład których wchodziły gimnazja i dotychczasowe sześcioletnie szkoły podstawowe, w ośmioletnie szkoły podstawowe. Uchwały sformalizowały stan istniejący od dnia 1 września 2017 roku, kiedy to na podstawie nowej ustawy oświatowej zostały zlikwidowane dotychczasowe gimnazja, które zastąpiono ośmioletnimi szkołami podstawowymi.

Rada Gminy Tarnów udzieliła również pomoc finansową w wysokości 20 tysięcy złotych Gminie Chojnice, z przeznaczeniem na usuwanie skutków nawałnicy, która miała miejsce z 11 na 12 sierpnia 2017 roku. Pomoc finansowa zostanie udzielona w formie dotacji celowej.

Radni przyjęli też Program współpracy Gminy Tarnów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego na 2018 rok. Dzięki niemu m.in. stowarzyszenia działające na terenie gminy już wkrótce będą mogły złożyć oferty na otrzymanie w 2018 roku dotacji na realizowane przez siebie zadania w zakresie pomocy społecznej, ochrony zdrowia, rozwoju kultury fizycznej czy popularyzowania tradycji kulturowych.

Nie zabrakło też troski radnych o stan gminnej kasy. Temat ten pojawił się w dyskusji podczas głosowania zmian w uchwale budżetowej oraz wieloletniej prognozie finansowej. Poza tym na sesji radni przyjęli też szereg innych uchwał ważnych dla funkcjonowania gminy.

Na zakończenie przyszedł czas na zapytania i wolne wnioski, wśród których warto wyróżnić zainteresowanie radnych dodatkowymi kontenerami przy cmentarzach komunalnych przed zbliżającym się 1 listopada. Pojawiły się również sprawy oświetlenia gminnych ulic czy porządkowania liści i gałęzi w miejscach publicznych w okresie jesiennym.

Drukuj

Copyright © Demo Anton Free Joomla! 1.5 Template 2012

Template by Templates for Joomla.