Nagłówek strony   Stopka strony
Strona główna

Gabinety profilaktyki zdrowotnej będą doposażone

Gminie Tarnów zostało przyznanych ponad czterdzieści tysięcy złotych na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w gminnych szkołach. Pieniądze te pochodzą z dotacji z budżetu państwa przeznaczonej na zadanie własne, polegające na prowadzeniu szkoły, a docelowo na wyposażenie szkolnych gabinetów profilaktycznych i pomocy przedlekarskiej.

Środki zostały pozyskane dzięki złożeniu stosownych wniosków przez poszczególne szkoły. Dotacja obejmuje nawet do 100% kosztów poniesionych na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej, jednak nie więcej niż 6700 zł na jeden gabinet.

- Dzięki tak zwanej specustawie medycznej i tej dotacji, gabinety profilaktyczne w siedmiu gminnych szkołach podstawowych otrzymają nowe wyposażenie i sprzęt medyczny, który pozwoli na wykonywanie podstawowych badań i udzielanie pomocy w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia - podkreśla wójt Grzegorz Kozioł.

Drukuj

Copyright © Demo Anton Free Joomla! 1.5 Template 2012

Template by Templates for Joomla.