Nagłówek strony   Stopka strony
Strona główna

Pierwszy śnieg nie zaskoczył drogowców w Gminie Tarnów

Wraz z pojawieniem się pierwszych opadów śniegu, drogowcy w gminie Tarnów wyruszyli na drogi. Firmy, które w bieżącym roku będą dbały o odśnieżanie i posypywanie naszych dróg zostały wybrane jeszcze we wrześniu. Zimowe utrzymanie dróg obejmuje zwalczanie śliskości przez posypywanie solą i piaskiem oraz odśnieżanie dróg gminnych.

Podobnie jak w latach ubiegłych, prace drogowców monitorować będą zamontowane w odśnieżarkach systemy GPS, dzięki czemu wykonawcy będą opłacani jedynie za faktycznie wykonaną pracę, nie zaś za „pozostawanie w gotowości”.

Teren objęty akcją zimowego utrzymania dróg gminnych podzielono na 7 grup obszarowych, biorąc pod uwagę ich ilość i jakość w poszczególnych miejscowościach. Śnieg będzie usuwany z jezdni i poboczy, oraz obiektów towarzyszących jakimi są zatoki autobusowe, parkingi itp.

Dodatkowo, w grupie obszarowej nr II, III i VII, tj. tej, w której znajdują się miejscowości Łękawka, Poręba Radlna, Radlna i Zawada, ze względu na wąskie drogi wykonawcy dysponują dodatkowo jednym mniejszym sprzętem do odśnieżania, aby można było na nie wjechać.

Wszelkie uwagi dotyczące utrzymania dróg gminnych w sezonie zimowym należy zgłaszać do Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Tarnów pod numerem telefonu  14 688 0115 lub u miejscowych sołtysów.

Równocześnie informujemy, że za zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich odpowiada Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Rejon Tarnów: telefon 14-621-98-46,  natomiast za utrzymanie dróg powiatowych odpowiada Powiatowy Zarząd Dróg w Tarnowie z siedzibą w Zgłobicach, całodobowy telefon dyżurny: 501-799-432.

Drukuj

Copyright © Demo Anton Free Joomla! 1.5 Template 2012

Template by Templates for Joomla.