Nagłówek strony   Stopka strony
Strona główna

Konferencja dotycząca bezpieczeństwa i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej

W dniu 23 listopada 2017 roku w Hali Widowisko-Sportowej w Koszycach Wielkich odbyła się konferencja poświęcona bezpieczeństwu, zagrożeniom związanym z „cyberprzemocą” oraz organizacją pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Uczestnikami byli dyrektorzy oraz pedagodzy szkół i placówek oświatowych powiatów tarnowskiego, brzeskiego, bocheńskiego, dąbrowskiego oraz miasta Tarnów. Spotkanie było współorganizowane przez Kuratorium Oświaty w Krakowie i Komendę Wojewódzką Policji. Udział w niej wziął wójt gminy Tarnów Grzegorz Kozioł.

Specjaliści z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie – nadkomisarz Wojciech Chechelski i podinspektor Dominik Jurczak – omówili tematy związane z postępowaniem w przypadku wtargnięcia agresywnego napastnika do szkoły lub placówki oraz zagrożeniami związanymi z nowoczesnymi środkami komunikacji elektronicznej. Druga część konferencji dotyczyła aspektów praktycznej organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej, które omówili Pan Andrzej Janczy, zastępca dyrektora Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Pani Monika Skorupa, wizytator Kuratorium Oświaty w Krakowie.

Drukuj

Copyright © Demo Anton Free Joomla! 1.5 Template 2012

Template by Templates for Joomla.