Nagłówek strony   Stopka strony
Strona główna

Dotacje na sport dla organizacji pozarządowych

Gmina Tarnów przyznała dotacje na realizację zadań publicznych w 2018 roku z zakresu: wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej, w tym sportu, wśród dzieci i młodzieży, w klubach sportowych i uczniowskich klubach sportowych. Dotacje otrzymały Kluby Sportowe, Uczniowskie Kluby Sportowe oraz Stowarzyszenia działające na terenie gminy.

Wykaz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016. 1817 j.t z późn. zm.) działających na rzecz mieszkańców Gminy Tarnów, które otrzymały wsparcie na realizację zadań publicznych z zakresu sportu na rok 2018:

Drukuj

Copyright © Demo Anton Free Joomla! 1.5 Template 2012

Template by Templates for Joomla.