Nagłówek strony   Stopka strony
Strona główna Organizacje pozarządowe Konkursy

Zarządzenia Wójta Gminy Tarnów 2018

 

VIII Kadencja

Zarządzenie nr VIII/16/2018 z dnia 4-12-2018 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2018 rok

Zarządzenie nr VIII/15/2018 z dnia 4-12-2018 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2018 rok

Zarządzenie nr VIII/13/1/2018 z dnia 28-11-2018 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2018 rok

Zarządzenie nr VIII/9/2/2018 z dnia 26-11-2018 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2018 rok

Zarządzenie nr VIII/9/2018 z dnia 26-11-2018 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2018 rok

Zarządzenie nr VIII/8/1/2018 z dnia 26-11-2018 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2018 rok

Zarządzenie nr VIII/8/2018 z dnia 26-11-2018 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2018 rok

Zarządzenie nr VIII/5/2018 z dnia 16-11-2018 r. - Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Tarnów w roku 2019 przy współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Zarządzenie nr VIII/2/2018 z dnia 20-11-2018 r. - powołania Zastępcy Wójta Gminy Tarnów

Zarządzenie nr VIII/1/2018 z dnia 20-11-2018 r. - określenie liczby zastępców

 

VII kadencja

Zarządzenie nr VII/167/2018 z dnia 19-11-2018 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2018 rok

Zarządzenie nr VII/166/2018 z dnia 19-11-2018 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2018 rok

Zarządzenie nr VII/165/2018 z dnia 16-11-2018 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2018 rok

Zarządzenie nr VII/153/2018 z dnia 16-11-2018 r. - ceny za wynajem lokali użytkowych

Zarządzenie nr VII/152/2018 z dnia 15-11-2018 r. - odwołanie z-cy Wójta Gminy Tarnów

Zarządzenie nr VII/151/2018 z dnia 14-11-2018 r. - projekt WPF na lata 2019-27

Zarządzenie nr VII/150/2018 z dnia 14-11-2018 r. - Projekt Budżetu Gminy Tarnów na 2019 r.

Zarządzenie nr VII/149/2018 z dnia 8-11-2018 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2018 rok

Zarządzenie nr VII/148/2018 z dnia 8-11-2018 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2018 rok

Zarządzenie nr VII/147/2018 z dnia 5-11-2018 r. - zmiana Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Tarnów

Zarządzenie nr VII/145/1/2018 z dnia 30-10-2018 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2018 rok

Zarządzenie nr VII/145/2018 z dnia 30-10-2018 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2018 rok

Zarządzenie nr VII/144/2018 z dnia 30-10-2018 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2018 rok

Zarządzenie nr VII/141/2018 z dnia 24-10-2018 r. - powołanie komisji do odbioru zadania

Zarządzenie nr VII/139/2018 z dnia 18-10-2018 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2018 rok

Zarządzenie nr VII/138/2018 z dnia 18-10-2018 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2018 rok

Zarządzenie nr VII/135/2018 z dnia 17-10-2018 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2018 rok

Zarządzenie nr VII/132/2018 z dnia 16-10-2018 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2018 rok

Zarządzenie nr VII/133/2018 z dnia 17-10-2018 r. - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w 2018 r.

Zarządzenie nr VII/131/2018 z dnia 8-10-2018 r. - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w 2018 r.

Zarządzenie nr VII/130/2018 z dnia 8-10-2018 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2018 rok

Zarządzenie nr VII/129/2018 z dnia 8-10-2018 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2018 rok

Zarządzenie nr VII/128/2018 z dnia 1-10-2018 r. - informacja kwartalna o wykonaniu budżetu

Zarządzenie nr VII/127/2018 z dnia 1-10-2018 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2018 rok

Zarządzenie nr VII/124/2018 z dnia 27-09-2018 r. - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w 2018 r.

Zarządzenie nr VII/123/2018 z dnia 27-09-2018 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2018 rok

Zarządzenie nr VII/122/2018 z dnia 27-09-2018 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2018 rok

Zarządzenie nr VII/121/2018 z dnia 26-09-2018 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2018 rok

Zarządzenie nr VII/120/2018 z dnia 13-09-2018 r. - upoważnienia dla urzędników

Zarządzenie nr VII/119/2018 z dnia 13-09-2018 r. - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w 2018 r.

Zarządzenie nr VII/118/2018 z dnia 13-09-2018 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2018 rok

Zarządzenie nr VII/117/2018 z dnia 13-09-2018 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2018 rok

Zarządzenie nr VII/116/2018 z dnia 12-09-2018 r. - miejsca umieszczania obwieszczeń wyborczych

Zarządzenie nr VII/115/2018 z dnia 12-09-2018 r. - Gminne Biuro Wyborcze

Zarządzenie nr VII/113/1/2018 z dnia 31-08-2018 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2018 rok

Zarządzenie nr VII/113/2018 z dnia 31-08-2018 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2018 rok

Zarządzenie nr VII/111/2018 z dnia 31-08-2018 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2018 rok

Zarządzenie nr VII/110/2018 z dnia 31-08-2018 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2018 rok

Zarządzenie nr VII/109/2018 z dnia 30-08-2018 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2018 rok

Zarządzenie nr VII/105/2018 z dnia 10-08-2018 r. - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w 2018 r.

Zarządzenie nr VII/104/2018 z dnia 10-08-2018 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2018 rok

Zarządzenie nr VII/103/2018 z dnia 10-08-2018 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2018 rok

Zarządzenie nr VII/101/2018 z dnia 6-08-2018 r. - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w 2018 r.

Zarządzenie nr VII/100/2018 z dnia 6-08-2018 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2018 rok

Zarządzenie nr VII/99/2018 z dnia 6-08-2018 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2018 rok

Zarządzenie nr VII/97/1/2018 z dnia 1-08-2018 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2018 rok

Zarządzenie nr VII/97/2018 z dnia 27-07-2018 r. - wyrażenie zgody

Zarządzenie nr VII/95/2018 z dnia 24-07-2018 r. - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w 2018 r.

Zarządzenie nr VII/94/2018 z dnia 24-07-2018 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2018 rok

Zarządzenie nr VII/93/2018 z dnia 24-07-2018 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2018 rok

Zarządzenie nr VII/89/2018 z dnia 10-07-2018 r. - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w 2018 r.

Zarządzenie nr VII/88/2018 z dnia 10-07-2018 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2018 rok

Zarządzenie nr VII/87/2018 z dnia 10-07-2018 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2018 rok

Zarządzenie nr VII/86/2018 z dnia 2-07-2018 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2018 rok

Zarządzenie nr VII/83/2018 z dnia 29-06-2018 r. - ustalenie regulaminu wynagradzania pracowników

Zarządzenie nr VII/82/2018 z dnia 29-06-2018 r. - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w 2018 r.

Zarządzenie nr VII/81/2018 z dnia 29-06-2018 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2018 rok

Zarządzenie nr VII/78/2018 z dnia 27-06-2018 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2018 rok

Zarządzenie nr VII/77/2018 z dnia 25-06-2018 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2018 rok

Zarządzenie nr VII/76/2018 z dnia 25-06-2018 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2018 rok

Zarządzenie nr VII/75/2018 z dnia 25-06-2018 r. - zmiany w uchwale budżetowej GT na 2018 rok

Zarządzenie nr VII/73/2018 z dnia 18-06-2018 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2018 rok

Zarządzenie nr VII/72/2018 z dnia 18-06-2018 r. - zmiany w uchwale budżetowej GT na 2018 rok

Zarządzenie nr VII/68/2018 z dnia 11-06-2018 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2018 rok

Zarządzenie nr VII/59/2018 z dnia 23-05-2018 r. - zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora

Zarządzenie nr VII/58/2018 z dnia 23-05-2018 r. - zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora

Zarządzenie nr VII/57/2018 z dnia 23-05-2018 r. - zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora

Zarządzenie nr VII/56/2018 z dnia 21-05-2018 r. - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w 2018 r.

Zarządzenie nr VII/55/2018 z dnia 21-05-2018 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2018 rok

Zarządzenie nr VII/54_1/2018 z dnia 21-05-2018 r. - podanie do publicznej wiadomości

Zarządzenie nr VII/54/2018 z dnia 21-05-2018 r. - zmiany w uchwale budżetowej GT na 2018 rok

Zarządzenie nr VII/52/2018 z dnia 10-05-2018 r. - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w 2018 r.

Zarządzenie nr VII/51/1/2018 z dnia 10-05-2018 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2018 rok

Zarządzenie nr VII/51/2018 z dnia 10-05-2018 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2018 rok

Zarządzenie nr VII/50/2018 z dnia 10-05-2018 r. - zmiany w uchwale budżetowej GT na 2018 rok

Zarządzenie nr VII/48/2018 z dnia 25-04-2018 r. - powołanie komisji konkursowej

Zarządzenie nr VII/47/2018 z dnia 25-04-2018 r. - powołanie komisji konkursowej

Zarządzenie nr VII/46/2018 z dnia 25-04-2018 r. - powołanie komisji konkursowej

Zarządzenie nr VII/45/2018 z dnia 23-04-2018 r. - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w 2018 r.

Zarządzenie nr VII/44/1/2018 z dnia 23-04-2018 r. - informacja kwartalna o wykonaniu budżetu Gminy Tarnów za I kwartał 2018 r.

Zarządzenie nr VII/44/2018 z dnia 23-04-2018 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2018 rok

Zarządzenie nr VII/43/2018 z dnia 23-04-2018 r. - zmiany w uchwale budżetowej GT na 2018 rok

Zarządzenie nr VII/42/2018 z dnia 18-04-2018 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2018 rok

Zarządzenie nr VII/38/2018 z dnia 12-04-2018 r. - ogłoszenie o konkursach na dyr. szkół

Zarządzenie nr VII/37/2018 z dnia 10-04-2018 r. - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w 2018 r.

Zarządzenie nr VII/36/2018 z dnia 10-04-2018 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2018 rok

Zarządzenie nr VII/35/2018 z dnia 10-04-2018 r. - zmiany w uchwale budżetowej GT na 2018 rok

Zarządzenie nr VII/32/2018 z dnia 29-03-2018 r. - sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Tarnów za 2017 r.

Zarządzenie nr VII/30/1/2018 z dnia 22-03-2018 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2018 rok

Zarządzenie nr VII/30/2018 z dnia 22-03-2018 r. - zmiany w uchwale budżetowej GT na 2018 rok

Zarządzenie nr VII/29/2018 z dnia 15-03-2018 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2017 rok

Zarządzenie nr VII/28/2018 z dnia 15-03-2018 r. - zmiany w  uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2017 rok

Zarządzenie nr VII/25/2018 z dnia 7-03-2018 r. - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w 2018 r.

Zarządzenie nr VII/24/2018 z dnia 7-03-2018 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2017 rok

Zarządzenie nr VII/23/2018 z dnia 7-03-2018 r. - zmiany w  uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2017 rok

Zarządzenie nr VII/20/2018 z dnia 22-02-2018 r. - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w 2018 r.

Zarządzenie nr VII/19/2018 z dnia 14-02-2018 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2017 rok

Zarządzenie nr VII/18/2018 z dnia 22-02-2018 r. - zmiany w  uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2017 rok

Zarządzenie nr VII/15/2018 z dnia 14-02-2018 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2017 rok

Zarządzenie nr VII/14/2018 z dnia 14-02-2018 r. - zmiany w  uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2017 rok

Zarządzenie nr VII/11/2018 z dnia 31-01-2018 r. - ustalenie terminów czynności w  postępowaniu rekrutacyjnym i postępowania uzupełniającego  w tym terminów składania dokumentów w roku szkolnym 2018/2019 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych dla których Gmina Tarnów jest organem prowadzącym

Zarządzenie nr VII/10/2018 z dnia 5-02-2018 r. - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w 2018 r.

Zarządzenie nr VII/9/2018 z dnia 5-02-2018 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2017 rok

Zarządzenie nr VII/8/2018 z dnia 5-02-2018 r. - zmiany w  uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2017 rok

Zarządzenie nr VII/7/2018 z dnia 31-01-2018 r. - ustalenie terminów przeprowadzenia  postępowaniu rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego  w tym terminów składania dokumentów w roku szkolnym 2018/2019 do publicznego przedszkola   dla którego Gmina Tarnów jest organem prowadzącym

Zarządzenie nr VII/6/2018 z dnia 16-01-2018 r. - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w 2018 r.

Zarządzenie nr VII/5/2018 z dnia 16-01-2018 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2017 rok

Zarządzenie nr VII/4/1/2018 z dnia 16-01-2018 r. - informacja kwartalna o wykonaniu budżetu Gminy Tarnów za 4 kw. 2017 r.

Zarządzenie nr VII/4/2018 z dnia 16-01-2018 r. - zmiany w  uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2017 rok

Zarządzenie nr VII/1/2018 z dnia 2-01-2018 r. - regulamin wynagradzania pracowników samorządowych

Drukuj

Copyright © Demo Anton Free Joomla! 1.5 Template 2012

Template by Templates for Joomla.