Nagłówek strony   Stopka strony
Strona główna Organizacje pozarządowe Konkursy

Zarządzenia Wójta Gminy Tarnów 2018

 

Zarządzenie nr VII/24/2018 z dnia 7-03-2018 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2017 rok

Zarządzenie nr VII/23/2018 z dnia 7-03-2018 r. - zmiany w  uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2017 rok

Zarządzenie nr VII/20/2018 z dnia 22-02-2018 r. - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w 2018 r.

Zarządzenie nr VII/19/2018 z dnia 14-02-2018 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2017 rok

Zarządzenie nr VII/18/2018 z dnia 22-02-2018 r. - zmiany w  uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2017 rok

Zarządzenie nr VII/15/2018 z dnia 14-02-2018 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2017 rok

Zarządzenie nr VII/14/2018 z dnia 14-02-2018 r. - zmiany w  uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2017 rok

Zarządzenie nr VII/11/2018 z dnia 31-01-2018 r. - ustalenie terminów czynności w  postępowaniu rekrutacyjnym i postępowania uzupełniającego  w tym terminów składania dokumentów w roku szkolnym 2018/2019 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych dla których Gmina Tarnów jest organem prowadzącym

Zarządzenie nr VII/10/2018 z dnia 5-02-2018 r. - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w 2018 r.

Zarządzenie nr VII/9/2018 z dnia 5-02-2018 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2017 rok

Zarządzenie nr VII/8/2018 z dnia 5-02-2018 r. - zmiany w  uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2017 rok

Zarządzenie nr VII/7/2018 z dnia 31-01-2018 r. - ustalenie terminów przeprowadzenia  postępowaniu rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego  w tym terminów składania dokumentów w roku szkolnym 2018/2019 do publicznego przedszkola   dla którego Gmina Tarnów jest organem prowadzącym

Zarządzenie nr VII/6/2018 z dnia 16-01-2018 r. - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w 2018 r.

Zarządzenie nr VII/5/2018 z dnia 16-01-2018 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2017 rok

Zarządzenie nr VII/4/2018 z dnia 16-01-2018 r. - zmiany w  uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2017 rok

Zarządzenie nr VII/1/2018 z dnia 2-01-2018 r. - regulamin wynagradzania pracowników samorządowych

Drukuj

Copyright © Demo Anton Free Joomla! 1.5 Template 2012

Template by Templates for Joomla.