Nagłówek strony   Stopka strony
Strona główna

Sprzęt za ministerialne dla OSP przekazany

W dniu 8 stycznia w sali narad Urzędu Gminy Tarnów odbyło się przekazanie jednostkom OSP z terenu gminy Tarnów zestawy do ratownictwa medycznego oraz defibrylatory. Sprzęt zakupiono dzięki pozyskaniu przez Gminę Tarnów 44 tysięcy złotych z Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości. W spotkaniu uczestniczyli prezesi jednostek OSP oraz przedstawiciele samorządu gminnego. Zestawy trafiły do jednostek OSP: Biała, Koszyce Wielkie, Łękawka i Wola Rzędzińska. Defibrylatory przeznaczono dla jednostek OSP włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego: Wola Rzędzińska i Zgłobice.

 

Drukuj

Copyright © Demo Anton Free Joomla! 1.5 Template 2012

Template by Templates for Joomla.