Nagłówek strony   Stopka strony
Strona główna Gmina Gmina Nowiny Tarnowskiej Gminy

Wybory samorządowe 2018

 

 

Kandydaci

Kandydaci na wójta

Kandydaci na Radnych Gminy Tarnów

Kandydaci do Rady Powiatu

Kandydaci do Sejmiku Województwa Małopolskiego

 

 

Gminna Komisja Wyborcza

- Skład osobowy

- Godziny pracy - przyjmowanie zgłoszeń kandydatów

- Uchwała nr 1 - wybór przewodniczącego

- Uchwała nr 2- wybór z-cy

- Uchwała nr 7 - losowanie numerów list – w “Wyborach samorządowych 2018”

 

Obwodowe komisje wyborcze

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Tarnowie I z dnia 27 września 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Tarnów

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Tarnowie I z dnia 10 października 2018 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Ustalenia Wyników Głosowania  Nr 10 w gminie Tarnów

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Tarnowie I z dnia 10 października 2018 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Ustalenia Wyników Głosowania  Nr 10 w gminie Tarnów

Zarządzenia

Zarządzenie VII/115/2018 - Gminne Biuro Wyborcze

Zarządzenie VII/116/2018 - wyznaczenie miejsc na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń wyborczych

Zarządzenie VII/120/2018 - upoważnienia dla pracowników


 

 

Informacje

Informacja - dodatkowe zgłoszenia do ObKW oraz losowanie składów (do 25 września br. godz. 15.30)

 

Informacja o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika

Informacja dla pełnomocników komitetów wyborczych o obwodach głosowania, ich numerach i granicach oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych

POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Tarnowie I z dnia 14 września 2018 r. w sprawie zmiany w składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Tarnowie

Dyżury Urzędnika Wyborczego w Urzędzie Gminy Tarnów

OBWIESZCZENIE STAROSTY TARNOWSKIEGO z dnia 17 sierpnia 2018 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym na terenie Powiatu Tarnowskiego do Rady Powiatu oraz o wyznaczonej siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY TARNÓW z dnia 16 sierpnia 2018 r. o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym do Rady Gminy Tarnów oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej dla przeprowadzenia wyborów do Rady Gminy Tarnów, Wójta Gminy Tarnów, Rady Powiatu Tarnowskiego i Sejmiku Województwa Małopolskiego .

UCHWAŁA NR XXXVIII/425/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie: podziału Gminy Tarnów na stałe obwody głosowania

UCHWAŁA NR XLII/467/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie: utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Tarnów.

Uchwała w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych

Uchwała w sprawie powoływania terytorialnych komisji wyborczych

Powoływanie komisji załącznik 1

Powoływanie komisji załącznik 2

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

UCHWAŁA NR XXXVII/397/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 21 luty 2018 r. w sprawie: podziału Gminy Tarnów na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Gminy Tarnów

ZARZĄDZENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin i rad powiatów na obszarze województwa małopolskiego oraz do Sejmiku Województwa Małopolskiego

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin i rad powiatów na obszarze województwa małopolskiego

Drukuj

Copyright © Demo Anton Free Joomla! 1.5 Template 2012

Template by Templates for Joomla.