Nagłówek strony   Stopka strony
Strona główna Turysta Położenie

Wybory samorządowe 2018

 

 

Gminna Komisja Wyborcza

- Skład osobowy

- Godziny pracy - przyjmowanie zgłoszeń kandydatów

- Uchwała nr 1 - wybór przewodniczącego

- Uchwała nr 2- wybór z-cy

 

POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Tarnowie I z dnia 14 września 2018 r. w sprawie zmiany w składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Tarnowie

Dyżury Urzędnika Wyborczego w Urzędzie Gminy Tarnów

OBWIESZCZENIE STAROSTY TARNOWSKIEGO z dnia 17 sierpnia 2018 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym na terenie Powiatu Tarnowskiego do Rady Powiatu oraz o wyznaczonej siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY TARNÓW z dnia 16 sierpnia 2018 r. o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym do Rady Gminy Tarnów oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej dla przeprowadzenia wyborów do Rady Gminy Tarnów, Wójta Gminy Tarnów, Rady Powiatu Tarnowskiego i Sejmiku Województwa Małopolskiego .

UCHWAŁA NR XXXVIII/425/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie: podziału Gminy Tarnów na stałe obwody głosowania

UCHWAŁA NR XLII/467/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie: utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Tarnów.

Uchwała w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych

Uchwała w sprawie powoływania terytorialnych komisji wyborczych

Powoływanie komisji załącznik 1

Powoływanie komisji załącznik 2

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

UCHWAŁA NR XXXVII/397/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 21 luty 2018 r. w sprawie: podziału Gminy Tarnów na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Gminy Tarnów

ZARZĄDZENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin i rad powiatów na obszarze województwa małopolskiego oraz do Sejmiku Województwa Małopolskiego

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin i rad powiatów na obszarze województwa małopolskiego

Drukuj

Copyright © Demo Anton Free Joomla! 1.5 Template 2012

Template by Templates for Joomla.