Nagłówek strony   Stopka strony
Strona główna

Jest wiele nowych dróg asfaltowych w gminie Tarnów

W bieżącym roku w gminie Tarnów powstaje rekordowa liczba nowych nawierzchni tzw. „nakładek” asfaltowych na gminnych drogach. Z tegorocznego budżetu przeznaczono na ten cel blisko milion złotych. Już wkrótce z kilometrów nowych „nakładek” asfaltowych będą mogli korzystać mieszkańcy  każdej z gminnych miejscowości.

Do dnia dzisiejszego wykonano już nakładki asfaltowe w Błoniu na drodze koło p. Stawarza oraz na drodze tzw. Nowe Osiedle Górki . W Koszycach Małych z nowego asfaltu korzystają mieszkańcy ul. Uroczej, bocznej od ul. Spacerowej oraz ul. Lipowej (remont istniejącej nakładki w wąwozie). W Koszycach Wielkich nowa nawierzchnia została położona na drodze bocznej od ul. Szkolnej i na ul. Słonecznej, w Nowodworzu na drodze do p. Kowalik, w Tarnowcu na ul. Słonecznej, bocznej od ul. Sportowej i wzdłuż boiska sportowego. W Woli Rzędzińskiej  w sołectwie nr 1 powstał fragment na drodze tzw. Krzyskiej i  bocznej od tzw. Krzyskiej,  w Zawadzie na tzw. Łabnówce. Z kolei w Zbylitowskiej Górze na ul. Cichociemnych, ul. Cmentarnej i na fragmencie ul. Jana Pawła II.  W Zgłobicach nakładka została wykonana na fragmencie ul. Liściastej i bocznej od ul. Zgłobickiej.

Wkrótce nowe nawierzchnie asfaltowe wykonane zostaną m.in. w Białej, Radnej, Jodłówce – Wałkach, Woli Rzędzińskiej (sołectwo I i II), w Łękawce na drodze koło p. Ostrowskich,  w Porębie Radlnej na drodze koło p. Dębosz i drodze tzw. Na Willę, w Nowodworzu – wykonanie nakładki na poszerzeniu drogi tzw. Na Lochy.

- Wykonanie nowych „nakładek” obejmuje położenie nawierzchni asfaltowych na podbudowie z kruszywa, a w niektórych przypadkach na istniejącej nawierzchni asfaltowej – informuje Mariusz Tyrka kierownik gminnego Referatu Gospodarki Komunalnej.

Drukuj

Copyright © Demo Anton Free Joomla! 1.5 Template 2012

Template by Templates for Joomla.