Nagłówek strony   Stopka strony
Strona główna

Blisko 2 miliony na drogi dla Gminy Tarnów z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji pozytywnie rozpatrzył wnioski Gminy Tarnów, przyznając blisko 2 miliony złotych na remont dróg, czyli największe jak do tej pory środki z funduszu na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Kwota ta pozwoli na remont i odbudowę czterech naszych gminnych dróg. Promesę otrzymania środków wręczyli w dniu dzisiejszym wójtowi gminy Tarnów Grzegorzowi Koziołowi Sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Krzysztof Kozłowski oraz wicewojewoda małopolski Józef Gawron.

Blisko 2 miliony złotych Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji przyznał Gminie Tarnów z funduszy na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Pieniądze pozwolą sfinansować remont i odbudowę czterech dróg w gminie Tarnów: odbudowę drogi gminnej tzw. Górówka w miejscowości Jodłówka-Wałki, remont drogi gminnej tzw. Kolonia w miejscowości Radlna, remont drogi gminnej tzw. Na Kloca w miejscowości Radlna  oraz remont drogi gminnej tzw. k/Sroki w miejscowości Jodłówka-Wałki.

– Dziękuję za dotychczasową, owocną współpracę. Nie wyobrażam sobie budowy nowoczesnego i sprawnego państwa polskiego bez dobrych relacji pomiędzy administracją rządową i samorządową. Rząd oczywiście może przygotowywać pewne projekty kluczowe, ale tak naprawdę to Państwo najlepiej znacie potrzeby mieszkańców lokalnych wspólnot – powiedział w trakcie wręczania promesy sekretarz stanu w MSWiA Krzysztof Kozłowski

Fundusze zostaną przekazane gminie już wkrótce, po spełnieniu koniecznych wymogów formalnych. – Niezwykle cieszą mnie kolejne fundusze, jakie udało się gminie pozyskać w tym roku ze środków zewnętrznych. Dzięki takiemu wsparciu, a co za tym idzie oszczędnościom w budżecie, możemy zacząć realnie myśleć o kolejnych inwestycjach w gminie – mówi wójt Grzegorz Kozioł.

Przypomnijmy, że Gmina Tarnów pozyskała w ostatnim czasie rekordowe fundusze zewnętrzne na inwestycje drogowe – łącznie jest to blisko 4 miliony złotych!

PROMESA

Drukuj

Copyright © Demo Anton Free Joomla! 1.5 Template 2012

Template by Templates for Joomla.