Nagłówek strony   Stopka strony
Strona główna

Rusza „Dobry Start” dla każdego uczącego się dziecka. Elektroniczne składanie wniosków już od 1 lipca

 

300 złotych – tyle wynosi świadczenie w ramach nowego rządowego programu „Dobry Start”, które już w tym roku trafi do każdego uczącego się dziecka. Co ważne, świadczenie będzie przyznawane bez względu na wysokość dochodów. Wsparciem zostanie objętych około 3,7 tysiąca uczniów z terenu Gminy Tarnów. Obsługą programu zajmują się pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie, a wnioski w wersji elektronicznej będzie można składać już od 1 lipca.

 

Dla kogo wsparcie?

Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku, każdemu uczniowi, który nie ukończył 20 roku życia i rozpoczyna rok szkolny. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają świadczenie do ukończenia 24 roku życia. Co ważne, rodzina będzie mogła liczyć na wsparcie niezależnie od posiadanego dochodu.

Jak dostać świadczenie „Dobry Start”?

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić rodzic dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Gdzie złożyć wniosek?

Wnioski o świadczenie będą przyjmowane i realizowane przez te same instytucje, które realizują obecnie świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+”. W Gminie Tarnów obsługą wniosków zajmują się pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie.

Kiedy złożyć wniosek?

Wniosek – podobnie jak wnioski o świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+” – będzie można składać:

  • od 1 lipca online poprzez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz poprzez bankowość elektroniczną,
  • od 1 sierpnia droga tradycyjną (papierową) w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

Co ważne, wniosek należy złożyć do 30 listopada.

Kiedy rodzina otrzyma pomoc?

Warto pamiętać, że złożenie wniosku o świadczenie „Dobry Start” w lipcu i sierpniu to gwarancja wypłaty świadczenia nie później niż do 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach, gmina będzie miała maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia.

Uproszczona procedura

W celu usprawnienia i przyspieszenia procesu przyznawania świadczenia „Dobry Start” zrezygnowano z konieczności wydania i doręczenia decyzji administracyjnej. Będą one wydawane jedynie w przypadku odmowy przyznania świadczenia, a także w sprawach nienależnie pobranych świadczeń.

Świadczenie „Dobry Start” jest zwolnione od podatku. Nie podlega egzekucji ani wliczeniu do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia.

Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole. Nie przysługuje także uczniom w szkołach policealnych.

Więcej informacji można znaleźć na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej https://www.mpips.gov.pl/DobryStart.

Drukuj

Copyright © Demo Anton Free Joomla! 1.5 Template 2012

Template by Templates for Joomla.