Nagłówek strony   Stopka strony
Strona główna

OSP Koszyce Małe włączona do Krajowego Systemu Ratowiczo-Gaśniczego

W dniu wczorajszym, 12 lipca odbył się uroczysty Apel z okazji włączenia OSP w Koszycach Małych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. W wydarzeniu udział wzięły jednostki OSP z terenu gminy Tarnów oraz z Rzuchowej wraz z pocztami sztandarowymi.

W Apelu udział wzięli również: Małopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Stanisław Nowak, Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie st. bryg. mgr inż. Piotr Szpunar, Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Tarnowie mł. insp. Witold Ślęzak, Wojciech Mik Dyrektor Wydziału Ludnosci i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego, Wiceprezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP Grzegorz Gotfryd, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Tarnowie dh Henryk Solak, Kapelan Powiatu Tarnowskiego Strażaków ks. Kamil Wróbel, a także przedstawiciele samorządu wszystkich szczebli: Radna Województwa Małopolskiego Anna Pieczarka, Członek Zarządu Powiatu Tarnowskiego Tomasz Stelmach, Wójt Gminy Tarnów Grzegorz Kozioł, Wieceprzewodniczący Rady Gminy Tarnów Eugeniusz Wojtarowicz i Jan Nowak oraz proboszcz koszyckiej parafii ks. Jerzy Mondel, dyrektor szkoły Jadwiga Siembab, Prezes Klubu Seniora Elżbieta Ślęzak.

Zgromadzonym historię oraz starania jednostki OSP Koszyce Małe o włączenie do Krajowego Systemu Gaśniczo-Ratowniczego przedstawił Prezes Zbigniew Gniewek. - Spełniliśmy wszystkie wymagane wytyczne zarówno w kwestii sprzętu, jak i wyszkolenia naszych strażaków – ochotników. Od teraz możemy skuteczniej nieść pomoc potrzebującym podczas akcji ratowniczych – mówił. Następnie nastąpiło wręczenie aktu włączenia jednostki. Z gratulacjami i życzeniami dla strażaków-ochotników pospieszyli też zaproszeni goście.

Przypomnijmy, że Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy  został zorganizowany przez Państwową Straż Pożarną. Podstawowym założeniem w budowie systemu ratowniczo-gaśniczego jest stworzenie jednolitego i spójnego układu, skupiającego powiązane ze sobą różne podmioty ratownicze, tak aby można było podjąć skutecznie każde działanie ratownicze. Od teraz w Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy włączone są trzy jednostki OSP z terenu gminy Tarnów – Zgłobice, Wola Rzędzińska oraz Koszyce Małe.

Drukuj

Copyright © Demo Anton Free Joomla! 1.5 Template 2012

Template by Templates for Joomla.