Nagłówek strony   Stopka strony
Strona główna

Dofinansowanie na publikację książki o st. sierż. Aleksandrze Furmańskim

15 tys. dofinansowania otrzymało Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Tarnów od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na wydanie książki dr Agnieszki Przewłoki „Aleksander Furmański (1904–1975) »Grom«, »Powała« – patriota, żołnierz i obywatel”. Publikacja ta jest pierwszym pełnym opracowaniem biografii Aleksandra Furmańskiego, żołnierza Wojska Polskiego II RP, Armii Krajowej oraz Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”, jednocześnie mieszkańca Woli Rzędzińskiej, dobrego sąsiada, a także rozdartego emocjonalnie męża i ojca, który dobro Ojczyzny przedkładał nad szczęście swoje i bliskich.

– Po latach, gdy przyszedł czas podkreślania zasług żołnierzy wyklętych, Aleksander Furmański nasunął mi się jako pierwszy przykład takiego żołnierza w naszej wsi. Zdałam sobie równocześnie sprawę z tego, że młode pokolenie wolan jego osobę może kojarzyć tylko z jakimś kombatantem, który był sąsiadem pradziadków, czyli był stąd. Natomiast w opowiadaniach starszych mieszkańców, pamiętających tego weterana, pojawiają się sprzeczności lub wątki nieprawdopodobne. Zrodziło się we mnie – z zawodu i zamiłowania historyku archiwiście – pragnienie „oczyszczenia” legendy przez dotarcie do prawdy historycznej o dokonaniach Furmańskiego oraz przekazanie jej pamięci zbiorowej mieszkańców Woli Rzędzińskiej – pisze we wstępie autorka publikacji. Warto dodać, że książka ta ze względu na ogromny materiał źródłowy oraz obszerną bibliografię ma znaczenie naukowe, a przystępność języka i formy pełni rolę popularyzatorską.

Omawiana praca stanowi więc wyraz hołdu, z jednej strony dla jej bohatera, z drugiej dla wszystkich żołnierzy niezłomnych, którzy w okresie wojny i okupacji niemieckiej, a następnie sowieckiej dali świadectwo męstwa, bezkompromisowej postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji niepodległościowych. Niniejsze opracowanie, oparte na szerokiej bazie źródłowej, stanowi istotny wkład w historiografię, szczególnie w aspekcie badań regionalnych. Jako praca wydana będzie cennym materiałem zarówno dla profesjonalnych badaczy tej tematyki, jak i osób nią zainteresowanych – podkreśla dr Barbara Wolny w recenzji publikacji przekazanej we wniosku o dofinansowanie do Instytutu Książki.

Przypomnijmy również, że w trakcie obchodów 3 maja w Woli Rzędzińskiej st. sierż. został pośmiertnie odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski przez Prezydenta Andrzeja Dudę za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej. Medal na ręce wnuczki żołnierza – Anny Starzak – wręczył Wicewojewoda Małopolski Józef Gawron wraz z Wójtem Gminy Tarnów Grzegorzem Koziołem.

Publikację dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Drukuj

Copyright © Demo Anton Free Joomla! 1.5 Template 2012

Template by Templates for Joomla.