Nagłówek strony   Stopka strony
Strona główna

XLII Sesja Rady Gminy Tarnów

W ubiegły czwartek, 30 sierpnia w sali narad Urzędu Gminy Tarnów odbyła się sesja Rady Gminy Tarnów. W jej trakcie radni zaliczyli  kilka dróg do kategorii dróg gminnych. Pochylili się również nad kwestią miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy Tarnów w części miejscowości Nowodworze. Kolejne z punktów obrad dotyczyły zbycia oraz nabycia gminnych nieruchomości.

Radni podjęli również kolejną uchwałę dotyczącą osiedlenia w Gminie Tarnów rodziny polskiego pochodzenia z Republiki Kazachstanu. Przypomnijmy, czteroosobowa rodzina Polaków z Kazachstanu już wkrótce zamieszka w Koszycach Małych. Dzięki przegłosowanej uchwale, zostanie złożony wniosek o pokrycie kosztów remontu i wyposażenia mieszkania dla repatriantów.

Następne z uchwał dotyczyły dotacji dla placówek oświatowych oraz zmian w uchwale budżetowej Gminy Tarnów. Sesję zakończyły zapytania i wolne wnioski.

Drukuj

Copyright © Demo Anton Free Joomla! 1.5 Template 2012

Template by Templates for Joomla.