Nagłówek strony   Stopka strony
Strona główna

Złożony wniosek o dofinansowanie do remontu ul. Szklarniowej w Koszycach Wielkich

Gmina Tarnów złożyła wniosek do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego o dofinansowanie z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016/2020 przebudowy ul. Szklarniowej w Koszycach Wielkich. Wnioskowana kwota dofinansowania wynosi ok. 450 tys. zł przy wkładzie własnym 50%, czyli całkowity planowany koszt inwestycji to ponad 900 tys. zł.

Generalny remont drogi na odcinku ok. 580 m (od skrzyżowania z ul. Tarnowskich do posesji nr 30) obejmie również budowę prawostronnego chodnika o szerokości 2 m, przebudowę odwodnienia, w tym zabudowę rowu lub jego likwidację. Położona będzie także nowa nakładka asfaltowa.

Należy podkreślić, że wniosek dotyczy dofinansowania na zadanie inwestycyjne, którego realizacja przewidziana jest na przyszły rok, czyli okres od maja do września 2019 r.

Drukuj

Copyright © Demo Anton Free Joomla! 1.5 Template 2012

Template by Templates for Joomla.