Nagłówek strony   Stopka strony
Strona główna

Dyrektor Mariusz Parcianko otrzymał nagrodę Ministra Edukacji Narodowej

Prawdziwym zaszczytem i dumą dla całej gminy Tarnów jest otrzymanie przez dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Koszycach Wielkich Mariusza Parcianko nagrody Ministra Edukacji Narodowej.

Uroczyste odczytanie nagrody miało miejsce podczas gminnych obchodów Dnia Edukacji Narodowej w Niepublicznym Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jodłówce-Wałkach, 12 października. O oficjalne przekazanie informacji poproszono panią Dorotę Tokarską z Tarnowskiego Kuratorium Oświaty, a o wręczenie Wójta Gminy Tarnów Grzegorza Kozioła.

– Jestem zaszczycony tym ogromnym wyróżnieniem, jakim jest nagroda Ministra Edukacji Narodowej. Pragnę w tym miejscu podziękować przede wszystkim mojej rodzinie, obecnej tu żonie, za pełną wyrozumiałość, gdy były tygodnie, że całe dni poświęcałem pracy w szkole. Dziękuję również dzieciom, które nie robiły z tego powodu tacie wyrzutów. Jestem świadomy, że nagroda ta jest nie tylko docenieniem mojego dotychczasowego dorobku, lecz także zobowiązaniem do jeszcze bardziej wytężonej pracy – mówił podczas uroczystości dyrektor Mariusz Parcianko.

Nagroda Ministra Edukacji Narodowej zgodnie z wieloletnią tradycją przyznawana jest z okazji Dnia Edukacji Narodowej nauczycielom posiadającym powszechnie uznany dorobek w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły.

Warto zaznaczyć, że w ciągu roku w całej Polsce tego zaszczytu dostępuje jedynie kilka osób, dlatego tym większym wyróżnieniem nie tylko dla dyrektora szkoły w Koszycach Wielkich, lecz także dla całej gminy Tarnów jest fakt, że w tym roku otrzymał je wieloletni nauczyciel fizyki i matematyki pełniący również wzorowo funkcję dyrektora, pan Mariusz Parcianko.

Drukuj

Copyright © Demo Anton Free Joomla! 1.5 Template 2012

Template by Templates for Joomla.