Nagłówek strony   Stopka strony
Strona główna

Od czwartego roku bez czytania i książeczki ani kroku!

Gmina Tarnów włączyła się do akcji popularyzacji czytelnictwa wśród najmłodszych przeprowadzanej w wielu placówkach na terenie całej Polski. Bibliotekarze oraz przedstawiciele samorządu gminy Tarnów pod hasłem „Od czwartego roku bez czytania i książeczki ani kroku” odwiedzają gminne przedszkola w dniach 16–18 października i czytają dzieciom znane oraz lubiane bajki. Wójt gminy Tarnów Grzegorz Kozioł zachęcił już do wspólnego czytania przedszkolaków z „Krainy Marzeń” w Zgłobicach oraz z Przedszkola Zgromadzenia Najświętszego Serca Jezusa w Tarnowie, natomiast wiceprzewodniczący Rady Gminy Tarnów Eugeniusz Wojtarowicz zaciekawił bajką o żółwiu Franklinie małych czytelników z przedszkola w Białej oraz w Koszycach Wielkich. Ważnym akcentem całej akcji jest obdarowywanie wszystkich dzieci symboliczną książeczką i zakładką, które mają zachęcić je nie tylko do wspólnego z rodzicami czy dziadkami poznawania świata bajek, lecz także do stawiania pierwszych kroków w nauce czytania.

Poniżej znajduje się harmonogram przeprowadzanej akcji w kolejnych gminnych przedszkolach:

Wójt Gminy Tarów Grzegorz Kozioł

16.10 (wtorek)

‣ 09.00 Niepubliczne Przedszkole "Kraina Marzeń" w Zgłobicach

‣ 09:45 Przedszkole Zgromadzenia Najświętszego Serca Jezusa w Tarnowie

17.10 (środa)

‣ 11.00 Niepubliczne Przedszkole „Pod Kasztanami” w Zbylitowskiej Górze

‣ 12.00 Niepubliczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Błoniu

Gminny Koordynator Sportu Eugeniusz Wojtarowicz

16.10 (wtorek)

‣ 08.00 Przedszkole Niepubliczne w Białej

‣ 10.30 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Koszycach Wielkich

Dyrektor Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli Adam Ryba

17.10 (środa)

‣ 11.00 Niepubliczne Przedszkole w Koszycach Małych

‣ 12.00 Szkoła Podstawowa w Zawadzie

‣ 12.40 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Porębie Radlnej

Radny Gminy Tarnów Jan Nowak, Kierownik Bibliotek Łukasz Prokop, Bibliotekarz Jolanta Wajdowicz

17.10 (środa)

‣ 8.30 Niepubliczne Przedszkole w Tarnowcu

‣ 9.30 Niepubliczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łękawce

‣ 10.30 Niepubliczne Przedszkole „Słoneczko” w Radlnej

‣ 11.30 Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia ss. Służebniczek NMP w Nowodworzu

Przewodnicząca Rady Gminy Tarnów Wiesława Mitera, Kierownik Bibliotek Łukasz Prokop

18.10 (czwartek)

‣ 08.50 Publiczne Przedszkole w Woli Rzędzińskiej

‣ 09.30 Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Służebniczek N.M.P.N.P. św. Józefa w Woli Rzędzińskiej

‣ 10.30 Niepubliczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jodłówce-Wałkach

Drukuj

Copyright © Demo Anton Free Joomla! 1.5 Template 2012

Template by Templates for Joomla.