Nagłówek strony   Stopka strony
Strona główna

Andrzejki integracyjne 2018 w Szkole Podstawowej nr 2 w Woli Rzędzińskiej

Tradycją Szkoły Podstawowej nr 2 w Woli Rzędzińskiej stała się coroczna organizacja integracyjnej zabawy andrzejkowej, która w tym roku odbyła się 29 listopada 2018 roku w budynku szkoły. Już po raz 18. wzięli w niej udział uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej przy firmie „Tarel”, dzieci i młodzież ze Stowarzyszenia Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „Pomocna dłoń” oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zbylitowskiej Górze. Celem podejmowanych działań jest przełamywanie barier uczniów w kontaktach z osobami niepełnosprawnymi, które żyją obok nas i chcą być traktowane normalnie – bez nadmiernej opieki i litości w myśl zasady, że  każdy człowiek, bez względu na swoje wady, ułomności, ma prawo żyć, bawić się, kochać i realizować swoje marzenia.

Od 8 lat w organizację i przygotowanie zabawy włączają się wolańscy wolontariusze działający w szkole podstawowej, których opiekunem jest Bożena Wach. Sam fakt, że z roku na rok ich przybywa świadczy o tym, że zauważają, jak ważna jest integracja zdrowych osób z poszkodowanymi przez los. W tym roku w organizacji spotkania pomagało 36 wolontariuszy, którzy przygotowywali konkursy i zabawy dla wszystkich zgromadzonych. Natomiast dzięki hojności sponsorów na każdego czekał smaczny poczęstunek oraz paczka mikołajkowa, którą wręczał sam Mikołaj.

Gości do wspólnej zabawy zaprosili m.in. Wójt Gminy Tarnów Grzegorz Kozioł, ks. Stanisław Szufnara oraz Wiesława Mitera – Przewodnicząca Rady Gminy Tarnów. W organizację zabawy włączyły się Panie: Halina Jarowska, Anna Kosman-Sztorc oraz Anna Wajda, która jak co roku przygotowała dekorację sali.

Wspólnie spędzone chwile z osobami niepełnosprawnymi to czas bardzo cenny dla młodzieży. Jest dla nich nie tylko sprawdzianem dojrzałości, lecz także ważnym spotkaniem, podczas którego przekonują się, że osoby te mogą tak samo jak oni bawić się, tańczyć i cieszyć.

Drukuj

Copyright © Demo Anton Free Joomla! 1.5 Template 2012

Template by Templates for Joomla.