Nagłówek strony   Stopka strony
Strona główna

„Jestem mały – wiem więcej” Projekt prowadzony przez OSP KSRG Koszyce Małe

Przez ostatnie tygodnie 39 uczniów z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Koszycach Małych uczestniczyło w projekcie „Jestem mały wiem więcej”. W programie tym, zainicjowanym 8 lat temu przez Zarząd Wojewódzki OSP RP Województwa Małopolskiego, gmina Tarnów bierze udział po raz pierwszy. W 2018 r. realizowany jest on tylko w 8 szkołach na terenie Małopolski, w tym w Koszycach Małych. Koordynatorem projektu na szczeblu wojewódzkim jest dh Łukasz Łach – Wiceprezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Tarnowie, natomiast w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Koszycach Małych – dh Daniel Gniewek – Naczelnik OSP KSRG Koszyce Małe oraz nauczycielki z miejscowej szkoły.

Zajęcia w formie teoretyczno-praktycznej prowadzone pod przewodnictwem dh. Daniela Gniewka we współpracy z dh. Dominikiem Żelichowskim oraz dh. Grzegorzem Wołkowiczem odbywały się przez półtora miesiąca, dwa razy w tygodniu.  Nauczyły one małych uczestników reagowania w sytuacjach kryzysowych – dzieci poznawały m.in. zasady zgłaszania zagrożenia, udzielenia pierwszej pomocy, zadbania o bezpieczeństwo własne i poszkodowanych. W ramach zajęć odbyła się również wycieczka do Komendy Miejskiej PSP w Tarnowie – Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 w Tarnowie. Dzieci były pod wrażeniem pracy strażaków, miały okazję też zobaczyć wyposażenie jednostki czy przećwiczyć ewakuację z zadymionego pomieszczenia.

W dniu wczorajszym, 5 grudnia w Koszycach Małych, odbyło się uroczyste zamknięcie programu połączone z egzaminem teoretyczno-praktycznym, do którego przystąpili wszyscy uczestnicy. Wykazali się oni dużą wiedzą, w imponującym stopniu nabyli umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Wśród licznie zaproszonych gości, w wydarzeniu wzięli udział m.in.: Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie st. bryg. Piotr Szpunar oraz Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Tarnowie dh Kazimierz Sady.

Dzieci, biorąc udział w programie „Jestem mały – wiem więcej”, zyskały nie tylko cenną wiedzę teoretyczną, lecz także praktyczne umiejętności udzielenia pierwszej pomocy, a także odnalezienia się w trudnej, kryzysowej sytuacji, również w razie pożaru, powodzi, wypadku komunikacyjnego czy nawet katastrofy budowlanej.

Drukuj

Copyright © Demo Anton Free Joomla! 1.5 Template 2012

Template by Templates for Joomla.