Nagłówek strony   Stopka strony
Strona główna

Stypendium językowe im. Michaela Leiera zostało przyznane kolejnym uczniom z terenu gminy Tarnów

Już po raz trzeci dziesięcioro najbardziej uzdolnionych językowo uczniów zostało nagrodzonych stypendium językowym im. Michaela Leiera, Honorowego Obywatela Gminy Tarnów, właściciela firmy LEIER Polska S.A. Stypendium, przyznawane od 2016 r. uczniom gminnych szkół podstawowych, obejmuje nie tylko kurs języka niemieckiego, lecz także wyjazd na wakacyjny obóz językowy. Michael Leier także na ten rok szkolny przekazał kwotę 5 tysięcy Euro na stypendia językowe.

W tym roku to testów kwalifikacyjnych przystąpiło 14 dzieci. Testy przeprowadzone przez szkołę językową BRYTANIA Języki Świata badały zarówno predyspozycje językowe, jak i znajomość języka niemieckiego. Następnie powołana przez Wójta Gminy Tarnów Grzegorza Kozioła komisja weryfikacyjna w składzie: przewodnicząca – Alicja Kusior –Sekretarz Gminy Tarnów, Joanna Rogowska-Kuta – dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Heleny Marusarz w Woli Rzędzińskiej, Barbara Rosół – przedstawiciel firmy LEIER POLSKA S.A. oraz Marta Warkocz-Tobiasz pełniąca rolę sekretarza komisji wyłoniła dziesięciu najlepszych. Wśród nich znaleźli się:

– Jessika Pitra – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Heleny Marusarz w Woli Rzędzińskiej

– Karolina Pulnik – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Koszycach Wielkich

– Gabriela Żydowska – Szkoła Podstawowa im. o. Zbigniewa Strzałkowskiego w Zawadzie

– Amelia Jurkiewicz – Szkoła Podstawowa im. Hetmana Jana Tarnowskiego w Tarnowcu

– Barbara Śmiertka – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Koszycach Wielkich

– Jakub Więckowski – Szkoła Podstawowa im. o. Zbigniewa Strzałkowskiego w Zawadzie

– Katarzyna Śmiertka – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Koszycach Wielkich

– Aleksandra Łabno – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Heleny Marusarz w Woli Rzędzińskiej

– Gabriela Franczyk – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Koszycach Wielkich

– Marlena Cebula – Publiczna Szkoła Podstawowa im. K. K. Baczyńskiego w Zgłobicach

Za stypendystami już pierwsze zajęcia z kursu języka niemieckiego, które rozpoczęły się 23 listopada, odbywają się co tydzień i potrwają do czerwca. Po zakończonym kursie uczniowie wezmą udział w obozie językowym.

Uroczyste wręczenie stypendiów miało zaś miejsce w dniu wczorajszym, 6 grudnia w siedzibie firmy LEIER Polska S.A. w Woli Rzędzińskiej. – Język niemiecki jest dzisiaj obok angielskiego najbardziej popularnym językiem w Europie. Posługiwanie się nim ułatwi młodym ludziom start w dorosłym życiu zarówno prywatnym, jak i zawodowym. Być może niektórzy z nich w przyszłości podejmą pracę w międzynarodowej grupie LEIER – mówił Lesław Paciorek, Prezes Zarządu Leier Polska S.A.

Drukuj

Copyright © Demo Anton Free Joomla! 1.5 Template 2012

Template by Templates for Joomla.