Nagłówek strony   Stopka strony
Strona główna

WYBORY SAMORZĄDOWE 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyniki wyborów w Gminie Tarnów - protokoły:

- Wójt Gminy Tarnów

- Radni do Rady Gminy Tarnów

- Powiat - okręg nr 1 (protokół)

- Powiat - protokół zbiorczy - wyniki

- OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Krakowie z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa małopolskiego

- OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Krakowie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa małopolskiego

 

 

Zbiorcza informacja o lokalizacji komisji wyborczych, kandydatach na radnych oraz sposobie głosowania

Dyżury w Urzędzie Gminy w dniu 16 listopada 2014 roku

Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Tarnowie dotyczący dyżuru w dniu 15 listopada 2014 r.

Uchwała nr 1/2014 Obwodowej Komisji Wyborczej nr 24 z dnia 12 listopada 2014 roku w sprawie ustalenia godzin otwarcia lokalu wyborczego

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Tarnowie z dnia 23 października 2014 o zarejestrowanym kandydacie na Wójta Gminy Tarnów

Obwieszczenie  Gminnej Komisji Wyborczej w Tarnowie z 22 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Tarnów

Kandydaci do Sejmiku Woj. Małopolskiego (Gmina Tarnów - okręg nr 5)

Kandydaci do Rady Powiatu (Gmina Tarnów - okręg nr 1)

Obwieszczenie  Gminnej Komisji Wyborczej w Tarnowie w sprawie przyznania nr dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Gminy Tarnów z 20 października 2014 r.

Obwieszczenie  Gminnej Komisji Wyborczej w Tarnowie w sprawie przeprowadzenia głosowania na jednego kandydata na wójta z 20 października 2014 r.

Obwieszczenie  Gminnej Komisji Wyborczej w Tarnowie w sprawie obsadzenia sześciu mandatów radnych Gminy Tarnów bez głosowania z 14 października 2014 r.

 

Uchwała nr 7/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Tarnowie w sprawie zarządzenia druku obwieszczeń wyborczych

Uchwała nr 6/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Tarnowie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

Uchwała nr 3/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Tarnowie w sprawie nieprzeprowadzania wyborów na radnego gminy w sześciu okręgach wyborczych

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Tarnowie z dnia 17 października 2014 r. o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Powiatu Tarnowskiego

Zarządzenie nr VI/216/2014 Wójta Gminy Tarnów z 20 października 2014 r. - zapewnienie obsługi informatycznej

Zarządzenie nr VI/215/2014 Wójta Gminy Tarnów z 20 października 2014 r. w sprawie uzupełnienia składu osobowego komisji wyborczej na terenie Gminy Tarnów

Zarządzenie nr VI/211/2014 Wójta Gminy Tarnów z 15 października 2014 r. w sprawie wskazania pracowników samorządowych do składu osobowego komisji wyborczych na terenie Gminy Tarnów

Zarządzenie nr VI/210/2014 Wójta Gminy Tarnów z 8 października 2014 r. - powołanie koordynatora gminnego

Powołanie Pełnomocnika Gminnej Komisji Wyborczej

 

Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej - losowanie nr list

Informacja dla pełnomocników wyborczych - dot. zgłaszania kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Tarnowie w sprawie wezwania do dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych Gminy Tarnów

Wykaz członków Gminnej Komisji Wyborczej w Tarnowie

Uchwała nr 2/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Tarnowie w sprawie wyboru z-cy przewodniczącego

Uchwała nr 1/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Tarnowie w sprawie wyboru przewodniczącego

 

Komunikat Powiatowej Komisji Wyborczej w Tarnowie

Skład Gminnej Komisji Wyborczej w Tarnowie

Skład Powiatowej Komisji Wyborczej w Tarnowie

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Tarnowie w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych

Skład Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Krakowie

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów z dnia 7 października o obwodach głosowania, ich numerach i granicach oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Rady Gminy Tarnów, Wójta Gminy Tarnów, Rady Powiatu Tarnowskiego i Sejmiku Województwa Małopolskiego

Zarządzenie nr VI/198/2014 Wójta Gminy Tarnów z dnia 23 września 2014 r. w sprawie upoważnień do sporządzania aktów pełnomocnictwa oraz do doręczania pakietów wyborczych do glosowania w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku.

Zarządzenie Nr VI/197/2014 Wójta Gminy Tarnów z dnia 23 września 2014 r. w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej  dla celów głosowania korespondencyjnego.

Zarządzenie Nr VI/196/2014 Wójta Gminy Tarnów z dnia 23 września 2014 r. w sprawie wyznaczenia miejsc na terenie Gminy Tarnów przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku.

Formularz - Zgłoszenie kandydatów na członków 24 obwodowych komisji wyborczych w Gminie Tarnów  w wyborach do Rady Gminy Tarnów, Rady Powiatu Tarnowskiego, Sejmiku Samorządowego Województwa Małopolskiego oraz Wójta Gminy Tarnów, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów z dnia 2 września 2014 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym na terenie Gminy Tarnów do Rady Gminy oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w wyborach do Rady Gminy Tarnów zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO z dnia 14 kwietnia 2014 r. Na podstawie art. 374 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks Wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z pózn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin, rad powiatów na obszarze województwa małopolskiego oraz do Sejmiku Województwa Małopolskiego.

Zarządzenie Wojewody małopolskiego z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie liczby radnych wybieranych do rad gmin, rad powiatów na obszarze województwa małopolskiego oraz do Sejmiku Województwa Małopolskiego

UCHWAŁA NR XLVII.339.2014 RADY POWIATU TARNOWSKIEGO z dnia 24 czerwca 2014 roku w sprawie podziału Powiatu Tarnowskiego na okręgi wyborcze, ich numerów, granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

UCHWAŁA NR XXXV/398/2014 RADY GMINY TARNÓW z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie: zmiany uchwały dot. podziału Gminy Tarnów na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Gminy Tarnów

UCHWAŁA NR XXXV/399/2014 RADY GMINY TARNÓW z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie: zmian w uchwale dot. podziału Gminy Tarnów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich nr, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast - KALENDARZ WYBORCZY

Drukuj

Copyright © Demo Anton Free Joomla! 1.5 Template 2012

Template by Templates for Joomla.