Urząd Gminy Tarnów
   Strona Główna Wójt Przetargi Formularze Pobierz Galeria Nowiny TG Linki BIP EN DE
31-05-2015   
Gmina
Historia/Zabytki/Symbole
Statut Gminy
Galeria
Budżet Gminy Tarnów
Sołtysi/Sołectwa
Organizacje Pozarządowe
Podatki
Statystyka
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia rozwoju 2008-15
Publikacje elektroniczne
Dzielnicowi
Sport szkolny
Rada Gminy Tarnów
Skład
Sesje - Uchwały
Protokoły z sesji
Rezolucje
Komisje
Sesje planowane
vertu cobra replica review ferrari phones buy a cheap vertu lux-replia vertu replica mobile phone.uk vertu signature cobra replica replica phone replica verizon phones vertu replica software clone vertu ascent vertu nero ferrari history of luxreplica lux replica vertu vertu repliki replica vertue phones vertu ascent ferrari 1947 mobiado vertu's replica phones replica vertu vertu replica signature cheap phones.com mobile fhone china replica low price vertu boucheron cobra-replica vertu replicas best second hand vertu flip phones vertu repliche vertu.butiqe vertu boucheron for sale vertu ferrari china vertu ascent ti replica
Młodzieżowa Rada Gminy Tarnów
Skład
Komisje
Dokumenty
Wójt Gminy Tarnów
Prezentacja
Ogłoszenia
Zarządzenia
Urząd Gminy
Kierownictwo
Polityka jakości
Statut urządu
Referaty
Regulamin organizacyjny
Przetargi
Konkursy
Spis telefonów
Formularze
Nabór - konkursy
Straż Gminna
Kontakt
Jednostki Organizacyjne
Szkoły/Przedszkola
Gminna Biblioteka Publiczna
Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Centrum Animacji Kulturalnej
Nawigacja
Strona Główna
Archiwum strony
Nowiny Tarnowskiej Gminy
Linki
Wyszukiwarka
Pobierz
Kontakt
Mapa strony
Nowiny
Nowiny Tarnowskiej Gminy
Nr 2/2012 (117)
Zielony Pierscień Tarnowa
Archiwum

Dofinansowanie
- Domy Ludowe - Błonie/Nowodworze
- Hala Koszyce Wielkie
- Projekty PFRON
- Akademia Sukcesu
- Rewitalizacja zabytkowego kościoła w Zawadzie
Dzienniki urzędowe

Dziennik Urzędowy
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Strony www - miejscowości
Koszyce Małe
Nowodworze
Wola Rzędzińska
Jodłówka-Wałki
Tarnowiec
Zawada
Zbylitowska Góra
Pozostałe linki


Sesja RGT z dnia 16-06-2010 r.


XLVI Sesja Rady Gminy Tarnów
z dnia 16 czerwca 2010 roku.§


UCHWAŁA NR XLVI/455/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2010 r.


§


UCHWAŁA NR XLVI/456/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji


§


UCHWAŁA NR XLVI/457/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie: zmiany Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Tarnów


§


UCHWAŁA NR XLVI/458/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnów na obszarze miejscowości Zbylitowska Góra.

Załączniki


§


UCHWAŁA NR XLVI/459/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie: uchwalenia Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla Gminy Tarnów na lata 2010 – 2014


§


UCHWAŁA NR XLVI/460/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie: uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie


§


UCHWAŁA NR XLVI/461/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie: uchwalenia Gminnego programu opieki nad dzieckiem i rodziną na lata 2010 – 2015


§


UCHWAŁA NR XLVI/462/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie: wyrażenia zgody zbycie nieruchomości w Koszycach Wielkich

Załączniki


§


UCHWAŁA NR XLVI/463/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Zbylitowskiej Górze

Załączniki


§


UCHWAŁA NR XLVI/464/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Zawadzie

Załączniki


§


UCHWAŁA NR XLVI/465/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 5 lat w trybie bezprzetargowym, nieruchomości położonych w Zawadzie

Załączniki


§


UCHWAŁA NR XLVI/466/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Tarnów w charakterze Partnera do realizacji projektu finansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.5.


§


UCHWAŁA NR XLVI/467/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie: wyrażenia zgody na podpisanie umowy i ustanowienia zabezpieczenia w formie weksla „in blanco” na dofinansowanie zadania pn. Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Błoniu ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej


§


UCHWAŁA NR XLVI/468/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie: zaciągnięcia, spłaty i zabezpieczenia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW na lata 2007 – 2013


§


UCHWAŁA NR XLVI/469/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie: zaciągnięcia, spłaty i zabezpieczenia kredytu długoterminowego dla Gminy Tarnów na pokrycie deficytu oraz rozchodów budżetu na 2010 rok


§


UCHWAŁA NR XLVI/470/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie: zaciągnięcia, spłaty i zabezpieczenia pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jodłówka-Wałki i Wola Rzędzińska


* * *


BIP


Domy Ludowe
Błonie
Nowodworze
Radlna
Ważne!
Straż Gminna Gminy Tarnów informuje że fotoradar jest ustawiony przy drodze woj. nr 977 w Tarnowcu - zdjęcia są wykonywane dwustronnie (zbliżające i oddalające)
---------------------

Centrum Animacji Kulturalnej Gminy Tarnów dysponuje wolną przestrzenią reklamową w atrakcyjnych miejscach na terenie gminy

---------------------

Wójt Gminy Tarnów przyjmuje mieszkańców w każdy poniedziałek w godz. 9.00-14.00

---------------------
Rozkład jazdy:
PKS MPK PKP
e-Urząd


Copyright UGT © 2007